Apsorpciona spektroskopija i njena primena u procesnoj industriji – Beacon 3000

Teorija apsorpcione spektroskopije, zasnivane na Beer-Lambert-ovom zakonu, našla je široku upotrebu u praksi i to pre svega u petrohemijskoj industriji jer nudi mnoge prednosti u odnosu na konvencionalne metode merenja hemijskih komponenti. Beer–Lambertov zakon može se prikazati izrazom: I=I0exp(-cεL), gde je I0 početni svetlosni intenzitet, I svetlosni intenzitet propuštene svetlosti … Continue reading Apsorpciona spektroskopija i njena primena u procesnoj industriji – Beacon 3000