• Proizvodnja vodenog stakla i Foundation Fieldbus tehnologija

  Proizvodnja vodenog stakla i Foundation Fieldbus tehnologija

  Uvod: Učiti na primeru Načevši temu Foundation Fieldbus (FF) tehnologije u prošlom broju, nije mi bila ideja da ostanemo na temeljima teoretskih postavki ove relativno nove tehnologije u gazdovanju procesnim postrojenjima. Naprotiv, namera je da čitaocu, u prvom koraku, pomognemo da problem realizacije sistema nadzora i upravljanja jednim tehnološkim procesom […]

   
 • Fieldbus ili bojno polje?

  Fieldbus ili bojno polje?

  Koliko dobro poznajete istoriju? Da li znate za francusko-nemački rat koji se vodio ‘80-tih godina dvadesetog veka? Možda se bolje sećate velikog svetskog rata koji je započeo nekoliko godina kasnije? Nemojte biti zbunjeni, ovde se ne misli na oružane sukobe suprotstavljenih armija. Borba o kojoj pričamo se vodila na tehnološkom […]

   
 • Elektroorman – (ne)važna komponenta

  Elektroorman – (ne)važna komponenta

  „Nije bitno kakav je orman, važno je šta je unutra“  „Ma, stavi tu šta bilo, to je ionako samo kanta!“  „Zašto da trošim tolike pare samo na orman?“ Ovo je nekoliko karakterističnih rečenica koje često čujem već desetak godina, radeći sa industrijskim korisnicima koji biraju u kakvo kućište će smestiti […]

   
 •  
 • Ušteda energije preko pogona sa promenjivom brzinom – Proračun potencijalne uštede

  Ušteda energije preko pogona sa promenjivom brzinom – Proračun potencijalne uštede

  Dve trećine utrošene energije u industrijskim instalacijama je prouzrokovano električnim pogonima. Stoga upotreba energetski efikasne pogonske tehnologije može da rezultuje sa suštinskom uštedom. Sada se ove uštede mogu jednostavno izračunati sa SinaSave™, besplatnim “programom uštede energije” za Siemensove pogonske sisteme. Troškovi energije od nekoliko milijardi evra mogli bi da se […]

   
 • HENSEL program razvodnih kutija i ormana

  HENSEL program razvodnih kutija i ormana

  KABLOVSKE RAZVODNE KUTIJE BEZ HALOGENA I SILIKONA: Kablovske razvodne kutije u IP65/IP55 zaštiti za zaštićenu instalaciju od 1,5 do 240mm2, sa metričkim čepovima za uvod kablova, sa stezaljkama iii bez stezaljki -Kablovske razvodne kutije u IP65 zaštiti za zaštićenu instalaciju od 2,5 do 50mm2, sa glatkim zodovima bez kablovskih uvoda, […]

   
 • Solid tehnologija preciznih, pouzdanih i beskontaktnih ultrazvučnih uređaja za merenje nivoa

  Solid tehnologija preciznih, pouzdanih i beskontaktnih ultrazvučnih uređaja za merenje nivoa

  Ultrazvučna tehnologija je veoma cenjena tradicionalna metoda beskontaktnog merenja nivoa u velikom broju industrijskih procesa. Održavanje beskontaktnih tj. ultrazvučnih metoda merenja je minimalno, predstavlja dugoročno rešenje i pristupačnih je cena. Solid-ova serija ultrazvučnih uređaja je projektovana tako da zadovolji zahteve za najrazličitije aplikacije u industriji a vezano za obradu vode, […]

   
 •  
 • Računarsko praćenje materijalnih bilansa rezervoarskih skladišta

  Računarsko praćenje materijalnih bilansa rezervoarskih skladišta

  Određena grupa rezervoara je opremljena radarskim meračima nivoa i senzorima temperature. Svi savremeni uređaji za procesna merenja su obično već opremljeni HART komunikacijom. Komunikacija sa meračima (transmiterima) nivoa i temperature se obavlja putem industrijskog komunikacionog protokola HART. Prednost HART komunikacije je u tome što se svi HART transmiteri u polju […]

   
 • Proizvodni program OM SISTEM

  Proizvodni program OM SISTEM

  Proizvodni program A – Otpornički elementi A1 – Limeni pločasti otpornički elementi tip: PEO A2 – Liveni pločasti otpornički elementi tip: LEO A3 – Žičani pločasti otpornički elementi tip: ZEO A4 – Žičani valjkasti otpornički elementi tip: ZVO A5 – Limeni pločasti otpornički elementi tip: PO(S) A6 – Liveni pločasti […]

   
 • RPC – Rod Pump Control

  RPC – Rod Pump Control

  Eliminiše “fluid pound” problem u pumpama sa klipnim šipkama Povećava efikasnost pumpi sa klipnim šipkama u naftnim bušotinama Omogućava nezavisnu kontrolu brzine spuštanja i podizanja klipa u zavisnosti od stanja bušotine Smanjuje ukupno vreme održavanja pumpe (do 3 puta) Smanjuje ukupnu potrošnju energije Pomaže u balansiranju kačaljke Rana detekcija problema […]

   
 •  
 • Daljinsko (radio) uključivanje pumpi bezžičnim putem

  Daljinsko (radio) uključivanje pumpi bezžičnim putem

  Kada za uključivanje uređaja na daljinu nisu na rapolaganju kablovski resursi onda se može iskoristiti jedno od rešenja daljinske radio komande upotrebom mikrokontrolera, softvera i integrisanih radio TX/RX modula male snage. Pumpa zalivnog mobilnog sistema crpi vodu iz sekundarnog uzdužnog kanala pored kojeg se kreće snabdevena dizel pogonskim agregatom i […]

   
 • Upravljački sistemi za asfaltne i betonske baze

  Upravljački sistemi za asfaltne i betonske baze

  Prošlo je punih 10 godina od kako AUTOMATIONDIRECT (ranije PLCDirectbyKoyo) isporučuje opremu i softver za automatizaciju industrijskih postrojenja u celom svetu. Od 1994. godine do danas, Koyo PLC čini osnovu naše ponude. Neprekidni razvoj obogaćivao je našu ponudu, koju u ovom trenutku čini oko 5.700 proizvoda. Osnovna karakteristika ove ponude […]

   
 • Ekonomičan sistem za linearno kretanje

  Ekonomičan sistem za linearno kretanje

  eLINE linija proizvoda eLINE linija proizvoda firme Rexroth dopunjava dosadašnju široku paletu standardnih proizvoda za linearno kretanje sa komponentama koje su specijalno namenjene za rukovanje i pozicioniranje u opštem smislu, ugradnju u lake mašine i za tkz. ne-mašinski sektor. Rexroth je sa ovom dopunom standarne palete proizvoda iz grupe za […]

   
 •  
 • Izolovani kondicioneri i transmiteri

  Izolovani kondicioneri i transmiteri

  Dvožični izolovani transmiteri Serije CB imaju jedan analogni ulazni kanal koji signal filtrira, pojačava, izoluje i konvertuje u strujni od 4 do 20 mA, pogodan za prenos na distancu do 1200 m. Ovako kondicionirani i izolovani signali se mogu priključiti na sistem za akviziciju podataka, Industrijski PC, PLC ili na […]