Tag: Electronic Design

 • Novi Embedded PC

  Novi Embedded PC

  Karakterizacija Electronic Design objavljuje A7, prvi, domaći, svetski najmanji, kompletan, Industrijski PC (IPC) dizajniran za montažu na DIN šinu. Malo veći od automa-tskog osigurača, A7 je kompaktan, kompjuter, bez rotacionih komponenata, sa “vertikalnom orijentacijom“ i snažnim INTEL-ovim ATOM procesorima od 1.1 i 1.6 GHz koje karakteriše mala disipacije i potrošnja. […]

   
 • Logeri temperature i relativne vlažnosti

  Logeri temperature i relativne vlažnosti

  VTL je “Logger – Data Recorder” koji snima u memoriju izmerene vrednosti temperature i relativne vlažnosti. On je mali baterijski, portabilni uređaj koji samostalno beleži i pamti podatke temperature i vlažnosti u bilo kom ambijentu u opsegu od 0 do 100% vlažnosti i temperature od -40°C do +85°C (sa spoljnom […]

   
 • Merenje vlažnosti i temperature

  Merenje vlažnosti i temperature

  Postoji veliki broj situacija koje zahtevaju distribuirano merenje vlažnosti i temperature i dokumentovan zapis izmerenih vrednosti u vremenu. Najčešće potrebe za ovim tipom merenja su u proizvodnji hrane, lekova, u proizvodnji različitih hemijskih proizvoda, u klimatizaciji životnog prostora, u  mnogobrojnim industrijskim ambijentima, laboratorijama, magacinskim prostorima, hladnjačama, sušarama itd. Za ove […]

   
 •  
 • Izolovani kondicioneri i transmiteri

  Izolovani kondicioneri i transmiteri

  Dvožični izolovani transmiteri Serije CB imaju jedan analogni ulazni kanal koji signal filtrira, pojačava, izoluje i konvertuje u strujni od 4 do 20 mA, pogodan za prenos na distancu do 1200 m. Ovako kondicionirani i izolovani signali se mogu priključiti na sistem za akviziciju podataka, Industrijski PC, PLC ili na […]