Tag: Hidraulika

Upravljanje vazduhom pod pritiskom

Upravljanjem vazduhom pod pritiskom pomoću ručnog upravljanog razvodnika 5/2, treba rešiti problem tako da pneumatski cilindar koji podiže i spušta rotacionu četku, koja polira mermernu ploču ne udari svom svojom težinom u mermernu ploču, nego da se zadrži na određenoj visini prilikom izvlačenja cilindra. Upravljački vazduh je 6 bar-a odnosno pritisak koji uvlači cilindar tj. podiže rotacionu četku, izvlačenje cilindra treba da se zadrži na 4bar-a.

Svaka kocka je čudo minijaturizacije

Kompaktne senzorske kocke su srce sistema. Svaka poseduje nezavisnu mernu jedinicu za analizu različitih parametara. Ovde se rezultati direktno konvertuju u digitalne vrednosti i prosleđuju sistemu na dalju…

Otkrijte nove standarde u online analizi vode

Sve na prvi pogled Kontinualna analiza vode je veoma kompleksna za sprovođenje u praksi. U većini slučajeva postoje različiti sistemi sa nezavisnim senzorima, individualnim displejima i potpuno različitim…

Hidroformirani membranski ventili 3. generacije tip 2103

Patentirana Bürkert tehnologija hidroformiranja membranskih ventila Hidroformiraju se sve standardne cevi od nerđajućeg čelika na pritisku od oko 3000bar, nakon čega se flanša od kovanog nerđajućeg čelika laserski…

Prelazak sa fluidne na električnu integraciju – nova Burkert platforma EDIP

Nakon što je uspostavljen jedinstveni sistem proizvodnje i upotrebe mehaničkih (mašinskih) komponenata i sistema, praćeno omasovljenjem proizvodnje i automatizacijom procesa, konceptu “Industrija 4.0” je neophodna još i precizna…

Ventilska ostrva & procesna oprema

Rešenja u elektro-hidrauličkoj automatizaciji Hidraulika d.o.o. Šabac je predstavila opremu za elektro-hidraulička automatizaciju procesa klasične hidraulike gde su fluidi: voda, vodena para, razna goriva, kiseline, baze, rastvori soli,…