Tag: ICM Electronics

 • Robotska linija za paletiziranje PET boca različitih dimenzija

  Robotska linija za paletiziranje PET boca različitih dimenzija

  ICM Electronics je projektovao, proizveo i instalirao kompletnu liniju za paletiziranje PET boca. ICM je proizveo i integrisao transportere za PET boce, magacin paleta, magacin karonskih podloski, robotski paletizer, transportere paleta i bezbedosne ograde. Pre početka operacije viljuškarista napuni magacine paleta i kartona, te odabere proizvod koji će se paletizirati […]

   
 • Robotska linija za paletiziranje džakova brašna

  Robotska linija za paletiziranje džakova brašna

  ICM Electronics je proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje brašna. Robotska linija se sastoji od robota sa multifunkcionalnim griperom, transportera džakova, transportera zbirnih paketa, transportera paleta, magacina paleta, automatske streč mašine i mašine za prekrivanje palete folijom. Kako je prostor za liniju paletiziranja izuzetno mali, ICM je napravio multifunkcionalni […]

   
 • Transportni sistem za opsluživanje rashladnih ćelija

  Transportni sistem za opsluživanje rashladnih ćelija

  ICM Electronics je proizveo i instalirao automatski sistem za opsluživanje rashladnih ćelija za brzo rashlađivanje kiselomlečnih proizvoda. Sistem se sastoji od ulaznog transportera na koji se postavlja “topla” paleta, šatl kolica sa teleskopskim viljuškama, izlaznog transportera i ćelija za hlađenje proizvoda. Paleta se postavlja na transporter, operater pritiska taster koji […]

   
 •  
 • Robotska linija za paletiziranje bala kaučuka

  Robotska linija za paletiziranje bala kaučuka

  ICM je proizveo i instalirao liniju za paletiziranje/pakovanje bala kaučuka u drvene i metalne sanduke. Linija se sastoji transportera praznih paleta, vage za merenje mase paleta, transportera punih paleta, transportera bala, robota sa alatom za prenos bala, štampača za obeležavanje paleta i bezbednosnih ograda i upravljačkog sistema sa softverima. Kompletna […]

   
 • Transporteri u Heineken fabrici u Zaječaru

  Transporteri u Heineken fabrici u Zaječaru

  ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao dva transportn sistem paleta u Heineken fabrici Zaječaru. Oba transportna sistema se sastoje od valjčasto-lančaste stanice i lančastog transportera paleta, zaštitnih ograda i bezbednosnog sistma. Pored navedene opreme, ICM je isporučio upravljački elektro orman i softver za upravljanje transporterima. Jedna konfiguracija transportera je instalirana […]

   
 • Transporteri u Heineken fabrici u Novom Sadu

  Transporteri u Heineken fabrici u Novom Sadu

  ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao transportni sistem paleta u Heineken fabrici. Transportni sistem se sastoji od valjčasto-lančaste stanice i 3 transportera paleta različitih dužina, zaštitnih ograda i bezbednosnog sistema. Pored navedene opreme, ICM je isporučio upravljački elektro orman i softver za upravljanje transporterima. Transporteri su instalirani na ulazni deo […]

   
 •  
 • Robotsko postavljanje ventil vreća na lulu za punjenje

  Robotsko postavljanje ventil vreća na lulu za punjenje

  ICM electronics iz Novog sada je razvio sistem za robotsko postavljanje ventil vreća na lulu automatske punilice. Jedan robot ima mogućnost da opslužuje više od jedne punilice istovremeno. U zavisnosti od rasporeda opreme, robot može da opsluži do 6 punilica. Ukoliko se na različitim punilicama pune različiti proizvodi, robot može […]

   
 • Robotska ćelija za pakovanje bombona u bombonjere

  Robotska ćelija za pakovanje bombona u bombonjere

  ICM electronics je proizveo i ugradio robotsku ćeliju za pakovanje čokoladnih bombona u bombonjera kutije. Robotska ćelije je projektovana da može da pakuje više različitih proizvoda. Alati za pakovanje su osmišljeni tako da jedan alat može da pakuje više vrsta proizvoda. Kapacitet robota je do 100 proizvoda u minuti u […]

   
 • Robotsko paletiziranje džakova do 25 kg

  Robotsko paletiziranje džakova do 25 kg

  ICM electronics je predstavio novo rešenje za robotsko paletiziranje džakova do 25 kg. U ovom konkretnom rešenju oko robota su postavljene tri palete. Dve palete se koriste za slaganje proizvoda koji zadovoljavaju kvalitet. Treća paleta se koristi za proizvode koji ne zadovoljavaju kvalitet.  U slučaju da džak nije unutar tolerancije […]

   
 •  
 • Sistem za beleženje grešaka i kreiranje izveštaja – aplikacija u drvnoj industriji

  Sistem za beleženje grešaka i kreiranje izveštaja – aplikacija u drvnoj industriji

  ICM je isprojektovao i instalirao sistem koji pomaže operaterima u beleženju grešaka nastalih u proizvodnji lamela parketa. Sistem je instaliran u pogonu našeg renomiranog proizvođača lamelnog parketa – Tarkett. Ovaj softver takođe vrši i automatsko kreiranje statističkih izveštaja o greškama koje se javljaju. Prilikom kreiranja izveštaja unosi se broj prolaza, […]

   
 • Transporter paleta u Heineken fabrici

  Transporter paleta u Heineken fabrici

  ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao transportni sistem paleta u Heineken fabrici. Transportni sistem se sastoji od valjčasto-lančaste stanice i 3 transportera paleta različitih dužina, zaštitnih ograda i bezbednosnog sistema. Pored navedene opreme, ICM je isporučio upravljački elektro orman i integrisao mašinu Bornbinder koja vezuje palete kanapom. Više informacija: ICM […]

   
 • Robotska ćelija za pakovanje crepa u kasete

  Robotska ćelija za pakovanje crepa u kasete

  ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao robotsku ćeliju za slaganje suvog crepa u kasetu. Robotska ćelija se sastoji od transportera za ravnanje crepa, transportera za ispravljanje crepa i robota sa griperom za uzimanje crepa i ostavljanje istog u kasetu. Robot u jednom ciklusu uzima po 15 crepova i iste ostavlja […]

   
 •  
 • Robotska ćelija za paletiziranje celog paletnog reda proizvoda

  Robotska ćelija za paletiziranje celog paletnog reda proizvoda

  Ćelija dizajnirana specijalno za nošenje celog paletnog reda proizvoda mase do 200kg. Fleksibilni griper dizajniran za prenošenje proizvoda, međurednog kartona ili lestvica takođe omogućava i rad sa različitim vrstama proizvoda poput bloka, cigle, kutije, itd. Savršen za rad u opekarskoj industriji gde se kontinualno 24 sata dnevno slažu proizvodi na […]

   
 • Robotska ćelija za paletiziranje kutija, blokova, kanalica i cigala

  Robotska ćelija za paletiziranje kutija, blokova, kanalica i cigala

  Robotska ćelija koja je dizajnirana za paletiziranje različitih proizvoda iz opekarske industrije, kao i za paletiziranje kutija. Robotska ćelija koja je dizajnirana za paletiziranje različitih proizvoda iz opekarske industrije, kao i za paletiziranje kutija. Robotska ćelija idealna za paletiziranje proizvoda koji izlaze u liniji. Visual line tracking omogućava praćenje proizvoda […]

   
 • Multifunkcionalna robotska ćelija za paletiziranje

  Multifunkcionalna robotska ćelija za paletiziranje

  Multifunkcionalna robotska ćelija koju je razvio ICM electronics je jedna robotska ćelija dizajnirana za različite industrije i za manipulisanje različitim objektima simultano. Idealna za pogone koji zahtevaju paletiziranje različitih proizvoda na više radnih mesta. Specijalno dizajnirani griper koji ima mogućnost hvatanja i postavljanja međurednog kartona i palete bez izmene alata […]

   
 •  
 • MIG/MAG robotsko zavarivanje

  MIG/MAG robotsko zavarivanje

  ICM electronics je primenio najsavremenija robotska rešenja za proces MIG/MAG zavarivanja.  Značenje skraćenice MIG/MAG je MIG – Metal inert gas (zavarivanje metala u inertnom gasu, npr u čistom argonu), a MAG – Metal active gas (zavarivanje metala u aktivnom gasu, na primer u čistom CO2 gasu ili u mešavini argona […]

   
 • Robotska ćelija za paletiziranje daščica u drvoprerađivačkoj industriji

  Robotska ćelija za paletiziranje daščica u drvoprerađivačkoj industriji

    “ICM Electronics” je uspešno proizveo i instalirao robotsku ćeliju za paletiziranje daščica. Proizvođaču u drvnoj industriji ova robotska ćelija je unapredila proces proizvodnje, povećala produktivnost uz smanjenje troškova. Robotska ćelija “ICM Electronics” se sastoji od robotske ruke koja u jednom pokretu uzima daščice sa konvejera i slaže ih na […]

   
 • Prevrtači oktabina punih pretformi PET boca

  Prevrtači oktabina punih pretformi PET boca

  Prevrtač preformi PET boca (PET Bottle Pre-form Dispenser) koristi se za pražnjenje oktabina punih pretformi PET boca u korpu mašine za duvanje PET boca u fabrici. PET boce se izrađuju u specijalnim mašinama sa kalupima duvanjem vazduha u pretforme. ICM Electronics je ranije proizveo i instalirao prevrtač pretformi u pogonu […]

   
 •