Tag: IvDam Process Control

 • Apsorpciona spektroskopija i njena primena u procesnoj industriji – Beacon 3000

  Apsorpciona spektroskopija i njena primena u procesnoj industriji – Beacon 3000

  Teorija apsorpcione spektroskopije, zasnivane na Beer-Lambert-ovom zakonu, našla je široku upotrebu u praksi i to pre svega u petrohemijskoj industriji jer nudi mnoge prednosti u odnosu na konvencionalne metode merenja hemijskih komponenti. Beer–Lambertov zakon može se prikazati izrazom: I=I0exp(-cεL), gde je I0 početni svetlosni intenzitet, I svetlosni intenzitet propuštene svetlosti […]

   
 • Projekat Majdan

  Projekat Majdan

  IvDam Process Control  je bio deo projekta izgradnje male gasne elektrane 2,41MW u okviru gasne stanice SOS Majdan. Obim našeg posla je obuhvatao isporuku i ugradnju merno-regulacione opreme, puštanje u rad kompletnog postrojenja kao i tehnološke izmene projekta. Ovo je još jedna u nizu investicija NIS-a u energetski  sektor. Energija […]

   
 • AMS Trex Device Communicator

  AMS Trex Device Communicator

  AMS Trex Device Communicator je najnoviji član linije Emerson proizvoda koji se odnose na podešavanje i dijagnostiku uređaja u polju. Ovaj komunikator sa sobom nosi sve mogućnosti koje pružaju najnovije tehnologije u oblasti pametnih uređaja. Uz Trex komunikator tehničko osoblje više neće gubiti vreme na odnošenje uređaja u radionice ili […]

   
 •  
 • Emerson Delta V SIS i Burning Management System

  Emerson Delta V SIS i Burning Management System

  Industrijski sigurnosni sistemi, poznatiji kao SIS (Safety Instrumented Systems), predstavljaju hardversko i softversko rešenje za upravljanje visokorizičnim procesima. Njihova primena je najčešća u rafinerijama, hemijskoj industriji, elektranama, nuklearnoj industriji itd. Nephodno je napraviti razliku između baznih upravljačkih sistema, poznatijih kao BPCS (Basic Process Control Systems), i SIS. BPCS su sistemi […]

   
 • Camille Bauer Metrawatt AG

  Camille Bauer Metrawatt AG

  Pod motom oslonite se na nas, Camille Bauer Metrawatt AG razvija, proizvodi i na tržište elektronskih uređaja, plasira instrumente, senzore, sisteme i softver više od 70 godina. Ovi uređaji čine karakteristične parametre električne mreže i fenomene merljivim, vidljivim i prepoznatljivim pre nego što mogu imati štetan uticaj na ljude, postojenja […]

   
 • Kako uštedeti novac na postrojenjima za proizvodnju industrijske pare?

  Kako uštedeti novac na postrojenjima za proizvodnju industrijske pare?

  Na svakom postrojenju za proizvodnju industrijske pare nalazi se veliki broj odvajača kondenzata. To je automatski ventil koji se povremeno kratkotrajno otvara i ponovo zatvara. Njegov zadatak je da ukloni kondezovanu vodenu paru iz sistema cevovoda. Pri izbacivanju kondenzata treba da minimizuje količinu pare koja izadje zajedno sa njim. Kada […]

   
 •  
 • Kakav je kvalitet prirodnog gasa koji koristite?

  Kakav je kvalitet prirodnog gasa koji koristite?

  Kvalitet prirodnog gasa koji se isporučuje ka potrošačima izuzetno utiče na potrošnju istog, a samim tim i na račune koje je potrebno platiti za utrošeni gas. JP Srbijagas preduzeće zaduženo za prodaju prirodnog gasa na veliko, kao ocenu kvaliteta gasa daje donju toplotnu moć, kao i donji Wobbeov indeks na […]

   
 • Emerson Rosemount primarni elementi za merenje protoka – merne prigušnice i umetci

  Emerson Rosemount primarni elementi za merenje protoka – merne prigušnice i umetci

  Merne prigušnice i merni umetci su primarni elementi, koji  se koriste za merenje protoka fluida i one obezbeđuju pouzdano i precizno merenje protoka tečnosti, para i gasova. Merne prigušnice su najčešće debljine do 28 mm, i one se ugrađuju između dve prirubnice. Merni umetci su  obično tanji, debljine~ 9mm i […]

   
 • Fieldbus Foundation i HART Communication Foundation Members formiraju FieldComm Group

  Fieldbus Foundation i HART Communication Foundation Members formiraju FieldComm Group

  Finalni korak u kreiranju jedinstvene organizacije koja će nadgledati komunikcije u procesnoj automatizaciji i integracione tehnologije je učinjen kada su se članovi i HART® Communication Foundation i Fieldbus Foundation™ dogovorili da se ujedine u jedno telo FielComm Group od 1 januara 2015. godine. Novom korporacijom, pd imenom FieldComm Group, rukovodiće bord direktora […]

   
 •  
 • Rosemount trodimenzionalni skener za silose

  Rosemount trodimenzionalni skener za silose

  Merenje  nivoa čvrstih supstanci (praškastih materija, granulata…) uvek predstavlja interesantan izazov. Nije lako pronaći pouzdan način za merenje nivoa čvrstih materija. Ipak, samo merenje nivoa nećeprikazati kompletnu količinu skladištenog proizvoda, zbog nepravilnog  (reljefastog) oblika površine čvrstih supstanci.Za upravljanje proizvodnjom je određivanje tačne zapremine čvrste materije ključni podatak. Taj podatak ima […]

   
 • Merenje nivoa pomoću elektronskih razdvojenih senzora (Electronic Remote Sensors – ERS)

  Merenje nivoa pomoću elektronskih razdvojenih senzora (Electronic Remote Sensors – ERS)

  Merenje nivoa u industriji se može izvoditi metodama za direktno merenje nivoa, kao što su razne vrste radara (pulsnih ili kontinualnih, kontaktnih ili bezkontaktnih), nivokaznih stakala i sl. U slučaju kada je fizički nemoguće direktno meriti nivo (prisustvo raznih agitatora u rezervoarima), ako su procesni parametri tečnosti visoki ili tečnost […]

   
 • Brošura – Primena i provera Coriolis-ovih merača pri merenju gasa

  Brošura – Primena i provera Coriolis-ovih merača pri merenju gasa

  U saradnji sa renomiranom firmom IvDamProcess Conrol realizovali smo prvu stručnu brošuru pod nazivom “Primena i provera Coriolis-ovih merača pri merenju gasa”. Štampana je u formatu 19×10 na 40 strana u koloru i deli se uz 2/2014 broj časopisa. Brošuru u pdf formatu možete preuzeti sa ovog linka.

   
 •  
 • Emerson Smart Wireless

  Emerson Smart Wireless

  „Emerson Smart Wireless“ merno-regulaciona oprema i rešenja, proširuju „Emerson PlantWeb“ arhitekturu i koncept nadzorno-upravljačkih sistema u upravljanju tehnološkim procesima (o čemu smo ranije pisali). Koncept korišćenja „prediktivne inteligencije“ merno-regulacione opreme u polju, se sada širi nadelove pogona  koji ranije nisu bila fizički dostupniili nije bilo ekonomske opravdanosti za ugradnju nove […]

   
 • Elektronsko ranžiranje kod DeltaV S-sistema

  Elektronsko ranžiranje kod DeltaV S-sistema

  Kod tradicionalne varijante kontrolnih sistema, podsistem ulazno/izlaznih modula (u daljem tekstu I/O modul) je integrisan sa karticama sa više ulaza u okviru arhitekture kontrolera. Kartice se dalje vezuju samo za jedan kontroler. Kako bi se uspešno definisao podsistem I/O modula, prethodno treba definisati sve strategije u samom kontroleru, nakon čega […]

   
 • Fondation Fieldbus Beograd 2013

  Fondation Fieldbus Beograd 2013

  Foundation Fieldbus je u okviru svojih nastojanja da priblizi Fieldbus tehnologiju krajnjim korisnicima organizovao konferenciju u Beogradu. Ideja skupa je da se na razumljiv i očigledan način prikažu trendovi u Fieldbus tehnologiji i da se kroz iskustva domaćih firmi koje su članice Fondation Fieldbus-a uživo prodiskutuju moguća rešenja i sagledaju […]

   
 •  
 • Analiza sadržaja dimnih gasova pomoću

  Analiza sadržaja dimnih gasova pomoću

  U cilju poboljšanja kvaliteta procesa sagorevanja u industrijskim izmenjivačima toplote (peći, kotlovi) koriste se metode kojima se vrši optimizacija odnosa količina gorivo/vazduh. Procesom sagorevanja se dobijaju produkti sagorevanja  CO2, CO, O2, NOx (NO, NO2, N2O), oksidi sumpora (SO2, SO3), vodena para, čađ, pepeo, i oni su toksični za čoveka i […]

   
 • Sistemi za kontinualni monitoring vibracija i stanja mašina – I deo

  Sistemi za kontinualni monitoring vibracija i stanja mašina – I deo

  U okviru proizvodnog programa firme Emerson Process Management čiji je IvDam process Control zastupnik postoji posebna grupa Machinery Health Management – MHM, kao deo divizije Asset Optimization. Ova grupa se bavi razvojem sistema za monitoring vibracija i stanja mašina. Grupa je nastala akvizicijom firme CSI Technologies pre 10 godina i […]

   
 • Inteligentna instrumentacija – upravljanje procesnom opremom

  Inteligentna instrumentacija – upravljanje procesnom opremom

  Upravljanje procesnom opremom (u daljem tekstu Asset management) je hijerarhijski prvi najniži nivo aktivnosti automatizovanog održavanja. Programski paketi za autimatizovano održavanje (CMMS – computer managed maintenence software) koji generišu i prate realizaciju radnih naloga i naloga za nabavku poslova održavanja mogu generisati radne naloge ručno ili automatski na osnovu rezultata […]

   
 •