Tag: Melco-Buda

Merenje površinske otpornosti materijala – Super megaom metri SM7110

Da li znate značaj statičke kontrole u kritičnom okruženju kao što su: bolnice, naftna i gasna industrija, ostale industrije koje koriste naftu/gas za svoje potrebe, elektro industrija ……

RTR-500 Serija – Sistem za beleženje sa bežičnom komunikacijom za brojna razna merenja

TandD Japan vrhunska RTR-500 serija ima rešenje sa skoro svakoga. Ona sadrži 13 različitih tipova logera da zadovolji merne potrebe i 4 tipa bežične bazne stanice/kolektora podataka za…

Merna klješta za otkrivanje krađe struje

1. Otkrijte manipulacije na električnim brojilima poređenjem merenja električne energije Otkrite manipulaciju električnih brojila poređenjem merenja brojila i ukupne potrošnje energije. 2. Otkrijte direktnu krađu merenjem struje Otkrijte…

RGB laser optički merač osvetljaja TM610X

Svrha ovih novih proizvoda, TM6102 RGB Laserskih merača osvetljaja, je da mere hromatičnost i fotometrijsku količinu lasera koji se sve više koriste u displejima, naročito u automobilima (HUD)…

Infracrvena termovizijska kamera za monitoring i kontrolne sisteme – InfReC TS600 Serija

Infracrvena termovizijska kamera za monitoring i kontrolne sisteme – InfReC TS600 Serija u ponudi Melco-Buda d.o.o. Visok kvalitet termalne slike pomoću najnovijeg VGA detektora “TS600 Serija” nudi oštru…

Merni instrumenti za inspekciju, održavanje i merenja na solarnim panelima

Kao uređaji napojne elektronike postaju češći i raznovrsniji, raste i broj kvarova i otkaza elektronskih uređaja koji se mogu povezati sa problemima napajanja. Detaljno poznavanje faktora koji izazivaju…

Beskontaktna AC naponska sonda Hioki Japan SP3000-01

Najnoviji Hioki Japan model SP3000 je prva u svetu sonda sa nemetalnim kontaktom za AC naponske talasne oblike koja donosi revolucionarni način da vršite održavanje električne opreme. Ona…

Tangens Delta merenja

Jednostavna i efektna metoda za potvrdu dielektričnog stanja srednjenaponskih kablova Tangens Delta merenje Za razliku od VLF testiranja kabla koje pruža samo informaciju: “izolacija kabla radi/ne radi”, tumačenje…

Testeri otpornosti uzemljenja

KEW 4102A Otporan na prašinu i kapljice tečnosti. (dizajniran po IEC 529 IP54) Vrednost otpornosti uzemljenja može se očitati direktno sa skale. Dizajniran da zadovolji IEC 61010-1 bezbednosni…

Napredni ultrazvučni detektor pukotina Proceq 100

Proceq Detektor pukotina 100 je fleksibilan ultrazvučni instrument vrhunske tehnologije za inspekciju. Osnovni UT model može da se nadogradi sa Ultrasonic Time of Flight Diffraction (TOFD) i Phased…

TandD Japan logeri jedinstvene tehnologije

TandD Japan fabrika  primenjuje jedinstvena rešenja kod njenih logera i ono najvažnije: cene padaju kako bi se postigla konkuretnost (dok kvalitet “Made in Japan” ostaje nezamenjiv ) http://www.tandd.com/product/tr7wf/7wf.mp4…

Energetska efikasnost u 2016 godini – PW3198 analizator/logger

HIOKI E.E. CORPORATION sa ponosom predstavlja PW3198, novi analizator kvaliteta električne energije. Ovaj instrument, koji je u skladu sa IEC 61000-4-30 Ed. 2 Class A međunarodnim standardom merenja…

Japan kampanja ustede energije sa PW3360-21

U skladu sa kretanjima u vezi ratifikacije i primene standarda za uštede energije i normativa poput EN2012/07/EU ili EN16247 zaključujemo da mnoge Evropske zemlje počinju ozbiljno da shataju…

Cosmos detektori zapaljivih gasova XP-702III & XP-3110

Detektor zapaljivih gasova XP-702III Karakteristike: Kompaktne dimenzije i mala težina 2 alarm lampe: gornja i donja strana Mogućnost detekcije veoma niskih koncentracija Mogućnost detekcije 2 tipa gasa. Veliki…

Testeri baterija i njihova važnost danas

Nastupanjem informacionog doba, UPS aplikacije postaju sve važnije na mnogim mestima, od poslovnih zgrada do bolnica, fabrika i pogona i istraživačkih instituta. U skladu sa tim, održavanje baterija…

Vizualizacija skrivenih uzroka temperaturnih promena u auto industriji i građevinarstvu

Primena u automobilskoj industriji Hioki LR8432 loger protoka toplote može utvrditi da li automobilski delovi oslobađaju ili absorbuju toplotu. Identifikovanjem zašto temperatura raste, možete dizajnirati optimalne karakteristike izolacije…

Novi Hioki 10-kanalni snimač protoka toplote LR8432

Novi snimač protoka toplote, koji je u dostupan na našem tržištu od novembra 2015, je idealan za proveru performansi izolacije i analizu uzoroka temperaturne promene. Dizajniran da bude…

Novi analizatori impedanse IM7583 i IM7585

Kako današnje informaciono-pokretano društvo nastavlja da se razvija i mobilni uređaji poput smartphone-a dobijaju LTE, WiFi, i GPS mogućnost, radne frekvencije telefona rastu i čak dostižu GHz opseg….

MR8880 u testiranju operacionih vremena prekidača kod elektrana i trafostanica

Glavne odrednice: Provera da su operaciona vremena kontakta za svaku fazu, kao i promenljivost vremena u radu svake faze, unutar smernica izvršavanjem testiranja zasnovanog na uvođenju komandne struje….

Primena Hioki MR8880 rekordera-osciloskopa kod dinamičkih neprekidnih izvora napajanja

Poslovne radnje kritične za misiju ne mogu dozvoliti sebi ni najmanje vreme zastoja, a kamoli duži prekid u napajanju. Za održavanje nesmetanog rada informacionih tehnologija, telekomunikacija i operisanja…

Testiranje napona izdržljivosti medicinske opreme HiTesterom 3174

Automatsko generisanje napona za testiranje napona izdržljivosti korišćenjem rampa-tajmer funkcije. Rampa-tajmer funkcija se može koristiti za testiranje napona izdržljivosti medicinske opremeu skladu sa procedurom u kojoj se prvo…

Test nestanka napajanja za sisteme neprekidnog napajanja (UPS)

Bezbedno i jednostavno posmatranje talasnih oblika primarnog AC ulaznog napona i talasnih oblika sekundarnog izlaznog napona UPS sistema Ključne tačke ・ Kompaktan memorijski rekorder 8870-20 male težine može…

Analizator električne energije – PW6001

Hioki analizatori električne energije postavljaju novu generaciju standarda za testiranje efikasnosti snage. Hioki PW6001 kombinuje 3 bitna elementa merenja snage i osnovne performanse podržane naprednom tehnologijom radi postizanja…

MEMORY HiCORDER MR8827

Hioki Memory HiCorder je uređaj za monitoring i beleženje talasnih signala visoke brzine koji može simultano da meri veći broj fizičkih fenomena kao što su: napon, struja, temperatura,…

Analizator električne energije HIOKI PW3335

Analizator električne energije PW33335 identifikuje upotrebu energije u opsegu od AC/DC snage u pripravnosti do velikih opterećenja, meri potrošnju energije u stanju pripravnosti i opterećenje za kućnu elektroniku,…

Precizna procena potrošnje energije električnih proizvoda

HIOKI E.E. CORPORATION sa ponosom predstavlja dva nova modela analizatora električne energije PW3336 i PW3337. Proizvođači potrošačke elektronike, kao što su kućni aparati i audiovizuelni uređaji kao i…

Elektroenergetski loger sa kleštima model PW3365-20

Prvo u svetu beskontaktno rešenje za bezbedno i precizno merenje elektroenergetskih parametara! Hioki E.E. Corporation i Melco-Buda d.o.o. (www.melcobuda.co.rs), kao ovlašćeni zastupnik Hioki Japan programa profesionalnih mernih instrumenata…