Tag: Metronik

 • Rezultat četvrte generacije HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2)

  Rezultat četvrte generacije HMI/SCADA sistema (GE iFIX ver. 5.8 R2)

  Kompanija GE Digital je na tržište izbacilo novu generaciju HMI/SCADA sistema, koji korisnicima donosi široke mogućnosti web pristupa za obradu podataka i efikasan način pregleda i upravljanja, sa naglaskom na visokom stepenu ergonomije (Efficient HMI), koji je u skladu sa najnovijim HMI trendovima i standardima (ISA101 HMI). Nova generacija HMI/SCADA […]

   
 • MePIS LS: informaciono rešenje za farmaceutske kompanije

  MePIS LS: informaciono rešenje za farmaceutske kompanije

  JGL, Rijeka, Hrvatska Jadran Galenski Laboratorij je priznata kompanija na međunarodnoj sceni sa širokom paletom farmaceutskih proizvoda uz naglasak na proizvodnji lekova za bolesti čula. To je vodeća kompanija u oblasti upotrebe morske vode u proizvodnji lekova. Konstantan rast kompanije i sve veća kompleksnost proizvodnih i logističkih procesa u JGL […]

   
 • Automatizacija energetike i klimatskih sistema i računarski nadzor čistih prostorija u farmaceutskom pogonu

  Automatizacija energetike i klimatskih sistema i računarski nadzor čistih prostorija u farmaceutskom pogonu

  Krka, tovarna zdravil, d.d. (Krka, fabrika lekova, d.d.), Novo Mesto spada u vodeće proizvođače generičkih farmaceutskih proizvoda u svetu. Usmerena je prvenstveno na razvoj i proizvodnju sopstvenih visokokvalitetnih generičkih lekova sa dodatom vrednošću, koje reklamira pod sopstvenim robnim markama. Ključni izazovi Viši zahtevi kupaca i konkurentnost na tržištu vodili su […]

   
 •  
 • Proizvodni informacioni sistem SPEKTER

  Proizvodni informacioni sistem SPEKTER

  Cinkarna Celje d.d. Cinkarna Celje (Cinkara Celje) spada u najveće slovenačke hemijsko-prerađivačke kompanije sa 1000 zaposlenih. Više od 80% celokupne prodaje kompanija realizuje na zahtevnim globalnim tržištima. Ključni izazovi Proizvodnja pigmentnog i ultrafinog titanijum-oksida, koji spada u najčešće korišćene anorganske materijale na svetu, predstavlja jednu od ključnih aktivnosti Cinkarne Celje. […]

   
 • Upravljanje procesnim podacima u kompaniji Dravske elektrane Maribor

  Upravljanje procesnim podacima u kompaniji Dravske elektrane Maribor

  Kompanija Dravske elektrane Maribor d.o.o. je najveći proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora u Sloveniji. Kompanija sa osam hidroelektrana na reci Dravi i dve male hidroelektrane (Ceršak i Melje), čija je ukupna snaga 591,963 MW, proizvodi oko 23% celokupne električne energije u Sloveniji. Ključni izazovi Industrijska preduzeća se često suočavaju […]

   
 • Proficy Mobile – Ključni podaci, alarmi i zaduženja mogu biti na raspolaganju i zaposlenima na terenu

  Proficy Mobile – Ključni podaci, alarmi i zaduženja mogu biti na raspolaganju i zaposlenima na terenu

  Proficy Mobile Ključni podaci, alarmi i zaduženja mogu biti na raspolaganju i zaposlenima na terenu   Proficy Mobile je moderno rešenje proizvođača GE Intelligent Platforms predviđeno za korišćenje na mobilnim platformama. Ovaj softver korisnicima na strukturan način nudi procesne informacije u realnom vremenu, organizovane i prezentovane u odnosu na poziciju […]

   
 •  
 • Proizvodni informacioni sistem SPEKTER Cinkarna Celje d.d.

  Proizvodni informacioni sistem SPEKTER Cinkarna Celje d.d.

  Cinkarna Celje spada među najveće slovenačke hemijsko-prerađivačke kompanije sa 1000 zaposlenih. Kompanija više od osamdeset procenata celokupne prodaje realizuje na zahtevnim globalnim tržištima. Ključni izazovi Proizvodnja pigmentnog i ultrafinog titanijum-oksida, koji spada u najviše korišćene neorganske materijale na svetu, predstavlja jednu od ključnih aktivnosti Cinkarne Celje. Godišnje količine dostižu 60.000 […]

   
 • MePIS PDM i MePIS OPEX

  MePIS PDM i MePIS OPEX

  Metronik je proširio porodicu informacionih rešenja za podršku proizvodnom procesu MePIS rešenjima MePIS PDM i MePIS OPEX. Slika 1: Sistemska arhitektura MePIS PDM je rešenje prvenstveno namenjeno korisnicima u farmaceutskoj industriji, koji žele da obezbede sebi viši nivo integriteta podataka (Data Integrity) i usaglašenost sa preporukama GMP (Good Manufacturing Practice). […]

   
 • Upravljanje energijom u regionalnoj bolnici: Opšta bolnica Murska Sobota

  Upravljanje energijom u regionalnoj bolnici: Opšta bolnica Murska Sobota

  U opštoj bolnici u Murskoj Soboti je sredinom 2012 završena energetska sanacija zgrada. U okviru ovog projekta, Metronik je uveo moderan informacioni sistem MePIS Energy, s ciljem efikasnog upravljanja energijom. Za lečenje pacijenata u bolnici u Murska Sobota na raspolaganju je više od 350 postelja i više specijalizovanih zdravstvenih ustanova. […]

   
 •  
 • Metronikova platforma za uštedu energije: MePIS Energy

  Metronikova platforma za uštedu energije: MePIS Energy

  Štednja energije je vrlo značajna zbog zaštite životne sredine, a istovremeno je ključna u cilju optimizacije troškova i povećanja konkurentne prednosti na tržištu . Pristup ka uštedi energije i vode nije jednostavan, pogotovo u velikim zgradama i proizvodnim pogonima . Razlog za to je, pre svega, veliki broj različito stručnih […]

   
 • Zašto koristiti procesni historian

  Zašto koristiti procesni historian

  Procesi u modernim industrijskim kompanijama postaju sve kompleksniji, sistemi se proširuju i dograđuju te, »proizvode« sve veće količine podataka koji zahtevaju adekvatnu obradu. Kvalitetan prikaz i analiza podataka korisnicima omogućavaju da brže otkriju greške i nedostatke u procesima. Na osnovu tih analiza mogu uvesti poboljšanja preko kojih optimiziraju procese i […]