Tag: TRC pro

 • Profesionalna merna tehnika – Sajam tehnike 2015

  Profesionalna merna tehnika – Sajam tehnike 2015

  Svako ko je bio zainteresovan za: testiranje i merenje, kalibraciju, praćenje procesa proizvodnje, akviziciju podataka, vagarsku tehniku, merenje obrtnog momenta…. mogao je da nađe korisne informacije od osoblja firme TRC PRO. Sistemi za kontinualno praćenje mašina, prenosivi analizatori i kolektori vibracija, industrijski akcelerometri i senzori, kao i višekanalni analizatori zvuka […]

   
 • Merenje i ispitivanje električnih motora i frekventnih pretvarača

  Merenje i ispitivanje električnih motora i frekventnih pretvarača

  eDrive  sistem za testiranje od HBM-a:  Alat koji povećava efikasnost elektro pogona budućnosti. Budućnost pripada elektro pogonima i vozilima pogonjenim elektro motorima. Međutim, domet električnih vozila je i dalje ograničen, a povećavanje efikasnosti elektro pogona, uključujući frekventni pretvarač i elektro motor je od ključnog značaja. Dosadašnji problem: standardni metodi koji […]

   
 • Zaštita od prekomernog punjenja – pouzdano određivanje izdozirane količine

  Zaštita od prekomernog punjenja – pouzdano određivanje izdozirane količine

  Proizvođači hrane se bore sa optimizacijom količine proizvoda koju je potrebno izdozirati u pakovanje. Legalni zahtevi definišu maksimalno odstupanje od razlike između stvarne i nazivne količine izražene na pakovanju. Isto tako prekomerno punjenje smanjuje profit. Visoko pouzdana kontrola količine punjenja je od izuzetne važnosti za proizvođača. HBM je izuzetno napredan […]

   
 •  
 • Kako merne osovine pomažu rukovaocima opreme za podizanje tereta da smanje troškove održavanja

  Kako merne osovine pomažu rukovaocima opreme za podizanje tereta da smanje troškove održavanja

  Kranove i ostalu opremu za podizanje tereta je potrebno redovno održavati kako bi se zamenili potrošni delovi i kako bismoi dalje rukovali bezbedno. Time se sprečavaju moguće havarije i otkazi. Nažalost, preventivno održavanje povlači sa sobom zamenu delova koji su i dalje funkcionalni. Razlog za to je što je do […]

   
 • Merna tehnika za profesionalce

  Merna tehnika za profesionalce

  Kvalitet iz tehničko razvojnog centra TRC Pro je na predstavila mernu tehniku iz asortimana kompanije HBM, pre svega vagarske kompnente, univerzalna merna pojačala, merne trake i senzore i davače. Posebna pažnja posvećena je rešenjima za očuvanje čovekove sredine 01dB, kao sistem OneProd čija upotreba dovodi do makimalnog iskorišćenja industrijskih resursa. […]

   
 • Merna pojačala u proizvodnom okruženju

  Merna pojačala u proizvodnom okruženju

  5 odlučujućih kriterijuma za merna pojačala u proizvodnom okruženju i kod industrijskih probnih stolova Primena mernih pojačala u proizvodnji je ključna za obezbeđenje kvaliteta. Koji su odlučujući kriterijumi koje treba uzeti u obzir kada biramo novo merno pojačalo? Želeli bi smo da vas uputimo na odlučujuće faktore kada birate merno […]

   
 •  
 • Automatske vage za aplikacije sa obračunskim vaganjem

  Automatske vage za aplikacije sa obračunskim vaganjem

  Vagarska tehnika ima važnu ulogu u mnogim industrijskim aplikacijama, kao što je na primer logistika rasutog materijala. U zavisnosti od aplikacije, koriste se različite automatske vage. Vagarski instrumenti koji se koriste za obračunske aplikacijemoraju biti usaglašeni sa Evropskom direktivom za merne instrumente (Measurement Instrument Directive –  MID). Upravo te zahteve […]

   
 • Piezo efekat i njegova primena

  Piezo efekat i njegova primena

  Piezoelektrični efekat je pojava električnog naboja na površini materijala kada se isti izloži mehaničkom pritisku i dođe do njegove deformacije. Interesantno je da se piezoelektrični efekat javlja i kod živih bića: kosti deluju kao senzori za silu. Kada se izlože sili, kosti proizvode električni naboj proporcionalan unutrašnjem opterećenju. Ovaj naboj […]

   
 • Merenje 2.0: Budućnost testova i ispitivanja

  Merenje 2.0: Budućnost testova i ispitivanja

  Zahtevi za proizvođače merne opreme su sve veći. Firme žele da izbacuju proizvode na tržište još brže nego ranije – sa još kompleksnijim tehnologijama – žele da razvijaju što manje prototipa. Traži se inteligentna merna tehnologija koja značajno može da skrati vreme razvoja i koja može lako da se koristi […]

   
 •  
 • Istorija i oblasti primene mernih traka

  Istorija i oblasti primene mernih traka

  Osnovne oblasti primene mernih traka su izrada davača i senzora (mase, sile, pritiska, obrtnog momenta, vibracija, dilatomtara…) kao i eksperimentalna analiza mehaničkih napona. Prva primena mernih traka (a kada kažemo merna traka, mislimo na otporničke tenzometrijske merne trake) datira iz 1938 godine, gde ih je među prvima koristio Artur Klod […]

   
 • Osnove laserskog poravnanja vratila

  Osnove laserskog poravnanja vratila

  Smisao poravnanja vratila ? Usled visokih tehnoloških zahteva, vratila današnjih rotirajućih mašina se vrte na znatno višim brojevima obrtaja i pod znatno većim opterećenjima nego šte je to bio slučaj pre nekoliko godina. Sa druge strane, postavljaju se zahtevi za smanjenjem masa rotora i ukupnih stepeni sigurnosti. Ovakav trend čini […]

   
 • Standardno ili specijalno vaganje?

  Standardno ili specijalno vaganje?

  Kako učiniti efikasnijim Vaše procese doziranja, punjenja i vaganja Efikasno i pouzdano praćenje procesa vaganja i doziranja je od suštinske važnosti za obezbeđenje kvaliteta. Zbog ovakve važne uloge, nameću se visoki zahtevi prema opremi koja se koristi: vagarske elektronike moraju da ispune nove zahteve po pitanju tačnosti, robusnosti i fleksibilnosti. […]

   
 •  
 • Dinamičko vaganje

  Dinamičko vaganje

   Prioriteti savremene industrije postavljaju u prvom redu zahteve za povećanjem produktivnosti, povećanjem kvaliteta i efikasnog praćenja performansi industrijskog procesa. Kako bi se izašlo u susret ovim zahtevima u oblasti vaganja, pojavljuje se novi termin: dinamičko vaganje. To znači vaganje i kontrola u „hodu“: postojeći industrijski proces ne želimo da usporimo […]

   
 • Vaganje posuda

  Vaganje posuda

  Kada govorimo o vaganju posuda, mislimo na merenje mase ili nivoa u silosima, tankovima, mikserima, itd… Razloga za vaganje takođe može biti više: pravljenje određene recepture, određivanje nivoa tečnosti ili zrnastog materijala u posudi, doziranje materijala za prodaju….Merne ćelije se mogu koristiti za vaganje raznoraznih posuda. Međutim, prilikom instrumentiranja našeg […]