Tag: VETS

 • Fotonaponska krovna elektrana

  Fotonaponska krovna elektrana

  Autori: Aleksandra Grujić, Saša Stojković, Željko Despotović, Vera Petrović Studijski program: Nove energetske tehnologije U tekstu je prikazan način projektovanja i dimenzionisanje fotonaponske elektrane na krovu Visoke škole elektrotehnike i računarstva (VIŠER) strukovnih studija u Beogradu, instalisane snage 19,89 kWp. Prikazani su rezultati predikcije proizvedene električne energije na godišnjem i […]

   
 • Ispitivanje fotonaponskog panela u laboratorijskim uslovima

  Ispitivanje fotonaponskog panela u laboratorijskim uslovima

  Autori: mr Aleksandra Grujić & Milan Jović Studijski program: Nove energetske tehnologije Rast ljudske populacije uzrokuje stalno povećanje potreba za energijom, naročito električnom energijom. Postojeća dinamika kojom se ekspolatišu fosilna goriva, kao ograničen resurs, dovela je do toga da se sve više ulaže u razvoj i proizvodnju električne energije iz […]

   
 • Predstavljamo VISER (Visoka škola elektrotehnike i računarstva)

  Predstavljamo VISER (Visoka škola elektrotehnike i računarstva)

  Visoka škola elektrotehnike i računarstva (VISER) osnovana je 1974. godine kao Viša elektrotehnička škola. Od 2002. godine nastavni planovi i programi su izmenjeni i osavremenjeni po najvišim zakonskim standardima, a studije od tada traju tri godine. Od akreditacije 2007. godine, naziv škole promenjen je u Visoka škola elektrotehnike i računarstva. Misija […]

   
 •  
 • Detekcija otkaza u sušari u laboratorijskim uslovima primenom kontrolnih dijagrama

  Detekcija otkaza u sušari u laboratorijskim uslovima primenom kontrolnih dijagrama

  Autori: Emilija Kisić Slobodan Drašković Studijski program: Mehatronika U Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu, na specijalističkim studijama Mehatronike, na predmetu Upravljanje dinamičkim sistemima izučavaju se savremeni softverski alati za programiranje PLC uređaja, kreiranje samostalnih aplikacija automatskog upravljanja, nadzora i prikupljanja podataka. U ovom radu biće prikazan sistem koji […]

   
 • Savremena mehatronička rešenja automatskih menjačkih prenosnika i pravci daljeg razvoja

  Savremena mehatronička rešenja automatskih menjačkih prenosnika i pravci daljeg razvoja

  Autori: Dejan Matijević & dr Goran Vorotović Studijski program: Mehatronika U radu je prikazan pregled savremenih mehatroničkih rešenja automatskih menjačkih prenosnika u automobilskoj industriji sa perspektivama razvoja, prvenstveno baziranih na implementaciji odredjenih grana „soft computing-a“, kao što su fuzzy logika i veštačke neuronske mreže kako bi se kreirao optimalan algoritam […]

   
 • Realizacija rešenja parkiranja vozila u javnim garažama primenom „PLC“ uređaja

  Realizacija rešenja parkiranja vozila u javnim garažama primenom „PLC“ uređaja

  Autor: Filip Spasov Mentor: Vera V. Petrović Studijski program: Automatika i sistemi upravljanja vozilima Problem pariranja vozila iz dana u dan postaje sve veći. Zbog pojave ovog problema potrebno je da se omogući što veći broj mesta za parkiranje. Izgradnjom automatizovanog parking sistema problem parkiranja bi se sveo na minimum. […]

   
 •  
 • Primena PLC kontrolera u automatizaciji sistema pokretnih traka u proizvodnom postrojenju

  Primena PLC kontrolera u automatizaciji sistema pokretnih traka u proizvodnom postrojenju

  Autor: Vujadin Šošić Mentor: Vladimir Matijević Studijski program: Automatika i sistemi upravljanja vozilima Cilj ovog projekta jeste da se pokaže princip funkcionisanja sistema pokretnih traka u proizvodnom postrojenju radi bolje efikasnosti i produktivnosti pri samom procesu proizvodnje. Uvođenjem automatizacije u proces proizvodnje, ubrzan je rad i kao sama proizvodnja. U […]

   
 • Hibridni sistem na vozilu TOYOTA PRIUS II generacije

  Hibridni sistem na vozilu TOYOTA PRIUS II generacije

  Autori: Dejan Matijević mr Vladimir Matijević dr Milan Mijalković Studijski program: Mehatronika U tekstu je predstavljen pregled funkcionalnih komponenti hibridnog sistema na vozilu Toyota Prius II generacije sa karakterističnim režimima rada sistema i specifičnostima regulacije stepena napunjenosti visokonaponske baterije. Suština je da se steknu osnove poznavanja funkcionisanja i eksploatacije hibridnih […]

   
 • Modifikacije parametarskih tabela u sistemu upravljanja dizel motorom i njihov uticaj na emisiju štetnih gasova

  Modifikacije parametarskih tabela u sistemu upravljanja dizel motorom i njihov uticaj na emisiju štetnih gasova

  Autor: Dalibor Vukić Mentor: Vladimir Matijević Studijski program: Mehatronika Cilj istraživanja je analiza tehničkog stanja vozila sa dizel motorom pre i posle izmena parametarskih tabela u sistemu upravljanja motorom. U tom cilju je izvršeno prikupljanje podataka u komunikaciji sa upravljačkim računarom, kao i pomoću analizatora sastava izduvnih gasova. Elektronski sistemi […]

   
 •  
 • Primena ,,PLC’’ uređaja u regulaciji brzine asinhronih motora

  Primena ,,PLC’’ uređaja u regulaciji brzine asinhronih motora

  Autor: Pavle Nedučin Mentor: Vera V. Petrović Studijski program: Mehatronika Kako je u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 2013 godine počeo sa radom specijalistički studijski program Mehatronika (nastavak na osnovne studije – Automatika i sistemi upravljanja vozilima), ja sam imao tu čast da među prvima završim […]

   
 • Digitalno upravljani uređaj za ispitivanjenje brizgaljki motora

  Digitalno upravljani uređaj za ispitivanjenje brizgaljki motora

  Autor: Dalibor Vukić Mentor: Vladimir Matijević Studijski program: Automatika i sistemi upravljanja vozilima Cilj projekta je konstruisanje i izrada digitalno upravljanog uređaja za kontrolu ispravnosti brizgaljki benzinskih motora. Uređaj sačinjavaju elektronski deo za uključenje brizgaljki sa odgovarajućom električnom instalacijom i hidraulični deo za ostvarivanje nominalnih pritisaka i protoka ispitne tečnosti. […]

   
 • Automatika i sistemi upravljanja vozilima

  Automatika i sistemi upravljanja vozilima

  U Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu nastava na osnovnim strukovnim studijama se odvija na sedam akreditovanih  studijskih programa. Jedan od tih  studijskih programa koji upisuje studente na prvu godinu osnovnih studija je Automatika i sistemi upravljanja vozilima. Na ovom studijskom programu studenti dobijaju multidisciplinarna znanja iz […]

   
 •  
 • PLC kontroler u automatizaciji saobraćajne signalizacije

  PLC kontroler u automatizaciji saobraćajne signalizacije

  Autor: Pavle Nedučin Studijski program: Automatika  i sistemi upravljanja vozilima Zadatak ovog projekta je da se isprojektuje, izradi i ispita funkcionalnost modela saobraćajnog semafora. Zatim izvrši povezivanje modela semafora sa PLC-om i izradi korisnički program za upravljanje saobraćajnom raskrsnicom. U ovom projektu potrebno je napraviti funkcionalnu raskrsnicu sa kompletnom signalizacijom […]

   
 • Mehatronika

  Mehatronika

  Reč „mehatronika“ prvi put je upotrebljena u Japanu 1975. godine kao kombinacija reči mehanika i elektronika. Prevashodno se pojavila za potrebe precizne mehanike, a danas nema industrije u kojoj nije primenjena. U savremenoj terminologiji se pod pojmom mehatronika podrazumeva sinergijski spoj mašinstva, elektronike, informatike i automatskog upravljanja. U Visokoj školi […]