Kontaktori, Motorno-zaštitni prekidači

Oprema je izrađena po najvišim tehničkim standardima. Otkrijte širok spektar naše opreme: mini kontaktori , motorni kontaktori i kontaktori za uključivanje kondenzatorskih baterija.

 • Minimalna veličina i maksimalna snaga
 • Spoljašnja temperatura – 40 ° C do + 90 ° C
 • Dizajnirani za rad u ekstremnim uslovima ( toplota, prašina , pesak , visoka vlažnost , vibracije)
 • Samo-čisteći pomoćni kontakti, pogodni za elektronska kola

Coverbilder.indd

Motorno Zaštitni prekidači sa posebnim karakteristikama

Uređaji u četiri veličine sa strujama kratkog spoja do 100kA i strujom zaštite do 100A. Prekidač može da se isporučuje povezan sa kontaktorima za pokretanje i zaštitu motora bez osigurača.

Idealna električna i mehanička veza između prekidača i kontaktora se postiže pomoću specijalno dizajniranih adaptera.

 • Deklarisana struja 0,16A do 100A
 • Širok izbor dodatne opreme
 • Kombinovanje sa K3 kontaktorima
 • Za struje kratkog spoja do 100kA

Coverbilder.indd

Ručni pokretači motora sa sa specijalnim karakteristikama

Benedict-ovi ručni pokretači motora štite motor od termičkog preopterećenja , kratkih spojeva i nestanka faze,  podešavanje opsega do 32A.

 • Podešavanje struje 0,16A do 32A za preopterećenje i struju kratkog spoja
 • Indikator položaja prekidača
 • Struje kratkog spoja do 100kA
 • Dodatna oprema: naponski okidač, sabirnice, kućišta…
 • Zaštita od automatskog ponovnog pokretanja u kombinaciji sa pod-naponskim okidačem

Coverbilder.indd

DC – Prekidači i DC- kontaktori za Photovoltaic instalacije

Rastavljači i kontaktori za solarne panele specijalno razvijeni za Photovoltaic instalalcije prema IEC 60364-7-712

DC rastavljači

 • Visok kapacitet DC rastavljanja: do 1000V DC/58A
 • Samo-čisteći nož kontakti otporni na vibracije
 • Kontakti otporni na oksidiranje
 • Kompaktan dizajn

DC kontaktori

 • Visok kapacitet DC prekidanja: do 1000V DC/450A

Coverbilder.indd

Grebenasti prekidači i preklopke

Praktično neograničen broj prekidačkih programa se može realizovati  za Ith 10A do 1200A. Grebenasti prekidači se mogu koristiti za gotovo sve namene, za motor, kao glavni prekidač, za kontrolu ili kao prekidači za merne instrumente.

Glavni prekidači i rastavljači

 • Kompaktan dizajn i box konstrukcija klema za prihvat kablova velikog preseka garantuju veliki izbor aplikacija
 • Velika operativna snaga do 160A
 • Za velike preseke provodnika
 • 3, 4, 6, 8-polni ON/OF verzija
 • 3 i 4-polni change over verzija
 • Multi lock ručice nude najvišu sigurnost

Coverbilder.indd

Tasteri Ø 22,5mm i Ø 30,5mm , stepen zaštite IP67

Glavna prednost Benedict kontrolnih i signalnih jedinica je racionalan modularni dizajn koji štedi vreme I novac . Visok nivo pouzdanosti kontakata je postignut pomoću samo-čistećih kontakata koji su pogodni i za elektronska kola.

 • Modularni sistem koji štedi novac
 • Do 9 kontaktnih blokova se može montirati na jedan nosač kontakata
 • Super svelte LED signalne sijalice
 • Lasersko obeležavanje

Coverbilder.indd


Više informacija: Tipteh d.o.o., Toplice Milana 14A, 11000 Beograd, 011 2892 250, 011 30 18 326, http://www.tipteh.rs