Iskustva u verifikaciji embedovanog koda korišćenjem Polyspace-a iz perspektive korisnika
U Novom Sadu će se 22. okrobra u Hotelu „Novi Sad“ održati besplatan tehnički seminar u organizaciji komapnije „Gamax“ na kojoj ćete moći da saznate puno o alatima za verifikaciju embedovanog koda za sisteme kod kojih je bezbednost kritični uslov. Prezenteri će sa posetiocima podeliti sopstvena iskustva u radu sa Polyspace alatima za analizu i verifikaciju embedovanog koda.

polyspaceseminarns

Seminar se izvodi na engleskom jeziku, okupljanje je od 8:30,  a sam predavanja počinju u 9:00.

Polyspace® proizvodi pomažu inžinjerima prilikom izvođenja statičkih analiza, što im omogućava da detektuju i potvrde odsustvo grešaka tipa: overflow, divide-by-zero, out-of-bounds array access kao i drugih run-time grešaka u izvornom kodu.

Korišćenjem naprednih formalnih metoda, kao što su apstraktna interpretacija, Polyspace proizvodi su kompletno rešenje za statičku analizu koda – tražeći greške u pravilima kodiranja, identifikujući bagove i ocenjujući kvalitet koda, i na taj način verifikuju vaš ručno ili automatski generisan kod i njegovu ispravnost u svin run-time uslovima.

Glavne teme (predavanja se odvijaju na engleskom):

 • Evaluating the leading software products of the static code analyzer market
 • Static code analysis of safety-critical embedded systems
 • Introducing a rail industrial application (automotive and aerospace applications are also similar)
 • Safety Integrity Level
 • SW Verification, Validation, Certification.

roadshow_banner

Razlozi zbog kojih treba da posetite seminar:

 • Želite da steknete iskustvo sa „safety critical“ sistemima
 • Želite da saznate kako se embedovan kod verifikuje, proverava i sertifikuje u skladu sa industrijskim bezbednosnim standardima
 • Želite da saznate šta je sve moguće uraditi sa Polyspace alatima
 • Želite da dodjete u kontakt sa iskusnim korisnicima u regionu
 • Želite da se sretnete sa vašim kolegama i povećate svoju profesionalnu mrežu

Ko treba da prisustvuje?

 • Lideri inžinjeriskih timova, projekt menadžeri
 • Software/Hardware inžinjeri
 • Pojedinci koji razvijaju embedovan softver

Seminar je prilagođen kako novim, tako i iskusnim korisnicima.

Za registraciju besplatnog učešća, agendu seminara i više informacija o predavačima posetite : http://gamaxlabsol.com/code_verification_rs/?lang_=EN


Više informacija: Gamax Laboratory Solutions Ltd., Bartók Béla út 15/d, H-1114, Budapest, Hungary, Tel:   +36 1 372 0692  , http://gamaxlabsol.com