Automatizacioni softver zenon kompanije COPA-DATA je sertifikovan u skladu sa međunarodnim standardom za energetske sisteme IEC 61850 Edition 2. zenon je stoga potvrdio usklađenost sa najnovijim standardima. Certifikat je izdao TÜV SÜD Product Service GmbH.

Tuev_Sued_IEC61850_Edition2_certification_audit
Standardi i komunikacioni protokoli u energetskom sektoru se redovno obnavljaju. Međunarodni standard IEC 61850 reguliše, između ostalog, komunikaciju između dve komponente u automatizovanim elektranama i transformatorima. Uobičajeno je da server obezbeđuje podatke koji su u skladu sa IEC 61850 standardom. zenon se ponaša kao klijent i među je prvima na svetu koji je uspešno testiran u skladu sa novim Edition 2 standardom.

zenon_IEC_61850_Edition2_copyright
U Edtion 2 IEC 61850 standarda, i pored objektnog modela, tu su i funkcionalna ograničenja dozvoljena u spontanoj komunikaciji koja su dodatno unapređena. Kao rezultat, standard pruža mnogo viću fleksibilnost prilikom dizajna mrežne komunikacije. Najveće poboljšanje se tiče praćenja usluga. Sada je moguće ne samo da se prati status jedinice, već je moguće i prikupljanje detaljnih informacija o svim akcijama u procesu.

Tuev_Sued_IEC61850_conformance_logo
Albi Kospiri, inžinjer za komunikacione protokole u TÜV SÜD Product Service GmbH u Minhenu, objašnjava: “COPA-DATA je došla u našu laboratoriju sa jasnim idejama i implementiranim Edition 2 IEC 61850 standardom što su uradili ljudi već iskusni u implementaciji standarda. Prilikom testiranja nije bilo poteškoća. Testirana aplikacija je bila SCADA koja nam je dala najbolje uslove za testiranje propisane test procedurom.”
Jürgen Resch, menadžer za energetsku industriju u COPA-DATA dodaje: “Edition 2 certifikata dodaje nove zahteve – ne samo za hardver, vec i za softver. Očekuje se da će zadovoljenje tih standarda biti uslov na tenderima u budućnosti. Novi sertifikat iz TÜV SÜD je sledeća bitna cigla u građenju naše konkurentnosti na internacionalnom tržištu”.
COPA-DATA_IEC61850_Edition-2_certification
Sertifikat TÜV SÜD potvrđuje da je zenon automatizacioni softver u skladu sa IEC 61850 Edition 2 standardom. Na slici (od levo na desno): Jürgen Resch, menadžer za industrijsku energetiku, Ursula Kramarczyk, tehnički menadžer proizvodnje i Bernhard Schuiki, specijalista za industrijsku energetiku (svi iz COPA-DATA).


Više informacija: EXOR ETI, Bulevar Zorana Đinđića 71/15, 11070 Novi Beograd, Srbija, 011/4077 165  www.exor-eti.rs

Više informacija: COPA-DATA GmbH, http://www.copadata.com