Hibridni puštač motora EMS2 kombinuje sve funkcije konvencionalnog puštača motora u jednom, izuzetno kompaktnom uređaju. Sa širinom od samo 22,5 mm, može se koristiti u bilo kojoj aplikaciji gde je potrebno pokretati motore snage do 3 kW. Uređaj se sastoji od jednog ili dva hibridna kontaktora i termičke zaštite od preopterećenja, sve spakovano u veoma uskom kućištu.

Odlikuje se mnogo većom mehaničkom i električnom izdržljivošću od klasičnog elektromehaničkog kontaktora do 30 miliona operacija. U jednom uređaju mogu biti integrisana dva kontaktora za forward-reverse, termička zaštita i komandni i signalni kontakti kao i ulaz za nužni sklop.

Multifunkcionalni uređaj – 5 u 1:

  • Elektronska zaštita motora;
  • Integrisani Reverse starter;
  • Sigurno zaustavljanje;
  • Inteligentno umrežavanje;
  • Motorni pokretač sa dugim vekom trajanja (hibridna tehnologija prebacivanja).

 

Jednostavnost – Sigurnost – Multifunkcionalnost

U poređenju sa konvencionalnim pokretačima motora, EMS2 uređaju je mnogo lakše i brže da izvrši svoju funkciju u aplikacijama koje zahtevaju sigurnosno zaustavljanje u skladu sa SIL3 i Ple standardima. Multifunkcionalan dizajn olakšava postavljanje glavnih i upravljačkih strujnih krugova, smanjujući tako broj hardverskih komponenti za 70%.

Motorne zaštite

Eaton proizvodi motorne zaštite od 1932. i njihov razvoj i ideje su presudno uticali na trendove u zaštiti motora od tada. Rezultati su progresivni koncepti i tržišne inovacije koji neprekidno preuzimaju ulogu međunarodnih pionirskih proizvoda i postavljaju nove trendove.

Ova duga tradicija u polju zaštite motora pomogla je u uspostavljanju i održavanju prepoznatljive kompetentnosti u ovom polju koja je ostala netaknuta do danas. Pojam PKZ nije samo otelotvorenje kvaliteta, nego takođe i sinonim koji eksperti koriste za motorne zaštite.

Iz ponude izdvajamo:

  • PKE elektronske motorne zaštite
  • PKZM0 – PKZM4 mehaničke motorne zaštite sa obrtnim okidačem
  • PKZM01 mehaničke motorne zaštite sa tasterom

Više informacija: ENEL d.o.o., Ul. Kneza Vasilja Pavlovića 10, 14000 Valjevo, Tel: 014/293-620,293-621, 293-625, 293-626, 291-160, 291-161, FAX: 014/244-641, web adresa: http://www.enelva.rs