Danas punjenje i pakovanje hiljada boca parfema, sutra samo par tuba krema, a dan kasnije grupno pakovanje veličine 1 – od svakog proizvoda po jedan komad i sve to na istom sistemu. Kako se to radi demonstrirano je uz Multi-Carrier-System MCS®, zajedničkom projektu kompanija Festo i Siemens, koji je pušten da radi na mašini za punjenje i pakovanje proizvođača mašina Optima.

media_3328_1430138891

Dani kada su velike količine istih proizvoda proizvođene svakodnevno na jednoj proizvodnoj liniji sve više pripadaju prošlosti. Sve veći broj varijanti proizvoda i pakovanja, sve kraće trajanje ciklusa proizvodnje jednog artikla, kao i trend prilagođavanje pakovanja i proizvoda želji naručioca, predstavljaju veliki izazov za proizvođače mašina za punjenje i pakovanje, kao i za njihove kupce. Multi-Carrier-System im sada nudi rešenje koje pruža dodatnu fleksibilnost i veću konkurentnost.

Na putu ka Industriji 4.0
Multi-Carrier-System već objedinjava opcije koje su relevantne za Industiju 4.0. One podrazumevaju posebno fleksibilan elektromehanički dizajn za ekonomičnu proizvodnju sve do serija veličine 1, kao i decentralizovanu senzoriku i informacioni sistem konvejera i pogona. Čak i simulacione funkcije, uključujući i virtual twin, su potpuno pripremljene za buduće optimizacije sistema i dimenzioniranja. Programski podaci se čak mogu generisati iz simulacije.

Maksimalna fleksibilnost
Unutar sistema, posude koji treba da se napune, kao što su bočice, kante ili flaše, kreću se jedna za drugom na kovejeru koji može da prenosi različite formate posuda i ima samostalni pogon. Ovi konvejeri imaju linearne motore. Da bi se izbeglo zagušenje, pokreću se u skladu sa pravilima gomile i sinhrono sa procesom – nekada pojedinačno, a nekada u grupi. Multi-Carrier-System može posude proizvoljno i nezavisno postavljati na i skidati sa konvejera. Povezivanje sa postojećim intelogističkim sistemom ne može biti jednostavije. Konvejeri se mogu ubrzati, usporiti i proizvoljno pozicionirati, nezavisno jedan od drugoga. Zahvaljujući integrisanim RFID čipovima, oni čuvaju sve informacije koje su potrebne mašini da bi proizvela zadati proizvod. Kao rezultat, sa stanovišta mehanike, moguće je izraditi proizvod u jednom primerku.

multicariersystem

Prilagođavanje formata pritiskom na jedno dugme
Optima mašina za pakovanje sastoji se od tri modula: modula za punjenje, zatvaranje i lasersko graviranje. Modularan dizajn mašine zahteva fleksibilan transport: mašina može da puni šest bočica u toku transporta i vari po dva pakovanja istovremeno. To znači da se konvejeri moraju kretati u paru kako bi proizvodnja bila bez zastoja. Za ispisivanje laserom u skladu sa zahtevom kupca, sistemu je potreban samo jedan konvejer – nešto što se može lako postići Multi-Carrier-System-om.

Mogućnosti su beskrajne
Multi-Carrier-System se pomera brzinom do 3 m/s i postiže ubrzanja do 40 m/s² – potpuno bez trzaja i sa optimalnom preciznošću. Kraće vreme setapa, smanjeni troškovi održavanja, manje habanje i lako čišćenje su dodatne prednosti ovog svestranog transportnog sistema.

Potencijalne primene Multi-Carrier-System-a su praktično neograničene; on je pogodan za sve industrije u kojima se proizvodi veliki broj različitih proizvoda. Ovde spadaju kozmetička insutrija sa velikim brojem varijanti proizvoda, prehrambena industrija i industrija pića koje imaju brze sezonske promene i industrijska proizvodnja jednog primerka proizvoda naručenog od krajnjeg korisnika korišćenjem online konfiguratora.


Više informacija: Festo Beograd, Omladinskih brigada 90v, 11070 Beograd, Tel: +381 11 7853 900 , e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs