Mitsubishi Electric je razvio u okviru najnovije serije pretvarača FR-A 800 model FR-A 846 sa nivoom zaštite IP55. Pretvarač je otporan na prašinu i prskanje vodom te je kao takav dizajniran za rad u zahtevnijem okruženju. Serija FR-A 846 idealna je za korištenje u aplikacijama sa pumpama i ventilatorima, osim toga svojim robusnim dizajnom omogućuje ugradnju i u sisteme grijanja, klimatizacije i ventilacije, rudarstvu, utovaru i vodosnabdevanju.

IP55-FR-A846

Najvažnije stavke FR-A 846 serije su:

  • 3-fazno 400 voltno napajanje
  • pretvarač omogućuje raspon izlazne snage od 0,4 do 160 kW
  • IP55 omogućuje zaštitu od prašine i prskanja/mlaza vode (IEC60529 category 1, UL type12, UL50)
  • ugrađeni EMC filter omogućava efikasno prigušenje smetnji (u skladu sa EMC direktivom EN61800-3 class C2, class C3 )
  • ugrađena DC prigušnica omogućava povećanje faktora snage i smanjenje smetnji/viših harmonika (EN61000-3-2/12)
  • štampane ploče su zaštićene premazom (IEC60721-3-3 3C2/3S2)

Pretvarač IP55 može upravljati asinhronim i IPM/SPM motorima. Osim »Data-logging« funkcije pretvarač se jednostavno može parametrisati i programirati preko USB priključka. Funkcija bezsenzorske vektorske regulacije omogućava stabilno upravljanje i kontrolu momenta čak i pri najvišim frekvencijama do 400 Hz. Prilikom pokretanja pretvarač može izdržati 250 % preopterećenje što omogućava visoku efikasnost u teškim uslovima rada. Pretvarač ima ugrađeni PLC, omogućava i PID funkciju s kojom je moguće upravljati s više pogona istovremeno (npr. više pumpi), napredno ubrzavanje i kočenje, ušteda energije pri malom broju okretaja te upravljanje sa još jednom spoljnom pogonskom jedinicom bez dodatnog PID kontrolera. Pretvarač omogućava uštedu energije, zaštitu i sigurnost aplikacije te jednostavnu upotrebu i pokretanje.

fr a846

Pretvarač se jednostavno povezuje preko svih standardnih mreža poput: CC-Link, SSCNET, Profibus-DP, Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT, LONWorks in Modbus RTU. Kao i svi Mitsubishijevi pretvarači, i FR-A 800 serija nudi brojne zaštitne, sigurnosne i funkcije preopterećenja. Ključne ugrađene komponente testirane su za neometan 10-godišnji rad.


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 69 1722 724, http://www.inea.rs