ME96SS instrumenti za više merenja su visoko tačni merači električnih veličina ma velikim LCD ekranom. Mogu se montirati na panel i imaju ugrađenu Modbus RTU komunikaciju ili opcionu CC-Link komunikaciju. Ugrađuju se na panele za nadgledanje distribucije energije, u centrima za kontrolu rada motora, panelima mašina i na drugim mestima. ME96SS merači daju kvalitetne informacije koje su bitne prilirkom operacija raspodele energije u sistemu ili prilikom uočavanja i otklanjanja problema u kvalitetu napajanja energijom.

me96ss

Mitsubishi instrumenti sa više merenja serije ME96SS odlikuju se velikim grafičkim barom i ekranom sa tri digitalna nivoa. Sada su dostupna tri modela, pored starog standardnog i štedljivog modela, tu je i ME96SSH-MB High-Spec model sa povećanom tačnošću.

me96ss-tabela1

Ovi uređaji mogu istovermeno meriti i prikazati vrednosti većeg broja veličina.

me96ss-tabela2

Sva tri modela ME96SS instrumenata sa više merenja imaju implementiran veći broj funkcija.

me96ss-tabela3

Na ekranu je moguće prikazati vrednosti svake od faza u isto vreme.

me96ss-sl1Takodje, moguće je prikazati i veći broj jedinica u isto vreme.

me96ss-sl2A moguće je i napraviti do 4 različita specijalnih šablona prikaza.

me96ss-sl3ME96SSR se može koristiti i umesto električnog instrumenta za prikazivanje jačine električne struje. Takođe postoji i funkcija koja održava ekran nepromenjenim čak i kada je pritisnuto DISPLAY dugme.

me96ss-sl4Na ekranu je moguće prikazati i minimum i maksimum prikazane vrednosti.

me96ss-sl5Kod cikličnog prikaza, prikaz se menja na svakih 5 sekundi i on se nastavlja i pri uključivanju i isključivanju struje.

Funkcije alarma
Indikator alarma se nalazi u grafičkom baru i omogućava trenutno hvatanje procenata naspram indikatora alarma.

me96ss-sl6Pozadinsko svetlo je uključeno kada se alarm oglasi.

me96ss-sl7Otkazivanje alarma može biti automatsko ili ručno. Može se pratiti donja ili gorja granica signala. Takođe, podešava se i kašnjenje izlaza alarma.

me96ss-sl8Rešenja za udaljeni nadzor

Sličaj 1 : RS485 (MODBUS RTU)
Otvorena mreža, maksimalnog rastojanja do 1000m sa do 31 povezane jedinice. Nadziranje je lako PLC-om ili PC-om. Brzina komunikacije je od 2400 bps do 38,4 kbps.

me96ss-sl10

Slučaj 2 : CC-Link komunikacija
Otvorena mreža sa maksimalnim rastojanjem do 1,2 km (156 kbps) uz velikom brzinom i od 10Mbps. Visoka pouzdanost usled visoke tolerancije na šum i lak oporavak od greške.

me96ss-sl11Slučaj 3 : Analogni izlaz, puls izlaz i izlaz alarma
Sistem opremljen sa 4 analogna izlaza i 2 pulsa ili izlaza alarma, uz upotrebu 4-20mA transduktora. U ovom slučaju mogu se birati jedinice analognog izlaza i puls izlaza.

me96ss-sl12


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 69 1722 724, http://www.inea.rs