Sa karakteristikom od 132lm/W, ovo su veoma efikasne svetiljke, koje u odnosu na stare lampe štede i do 75% energije, a uz smanjenje snage uz fukciju održanja stalnog svetlosnog fluksa čak do 88%.

SCHUCH_49+59_flyer

Svojim modernim dizajnom, ove ravne svetiljke bez rebrastih hladnjaka, pogodne su za svaku namenu zahvaljujući visokom kvalitetu izrade.

Posebno je značajan način povezivanja i jednostavnost instalacije:

  • Nosač omogućava zakretanje do 15°, što omogućava montažu svetiljke poprečno, uzdužno i na kosim podlogama
  • Donji deo kućišta se može odvojiti bez alata. Tokom postavljanja, postavlja se nosač na sajlu i on se električno povezuje. Nakon toga, na montirani utikač, bez upotrebe alata, postavlja se kućište, pa sijalice i ono se na kraju zatvara.
  • Zamena komponenti ili naknadna korekcija je brza i jednostavna: bez demontaže lampe i bez upotrebe alata zamenjuje se sijalica ili elektronska prigušnica.

schuch_49+59_flyer-2
Svetiljka je urađena tako da zadovoljava visoke standarde zaštite od prenapona od 10kV neophodne za izvođenje javne spoljašnje rasvete.


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs