Reč „mehatronika“ prvi put je upotrebljena u Japanu 1975. godine kao kombinacija reči mehanika i elektronika. Prevashodno se pojavila za potrebe precizne mehanike, a danas nema industrije u kojoj nije primenjena. U savremenoj terminologiji se pod pojmom mehatronika podrazumeva sinergijski spoj mašinstva, elektronike, informatike i automatskog upravljanja.

U Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, Mehatronika se izučava  na  specijalističkim  studijama gde se uporedo izučavaju dve, na prvi pogled različite oblasti. Prva je orijentisana akviziciji, upravljanju i monitoringu u savremenim automatizovanim tehnološkim procesima dok je druga usmerena dijagnostici i održavanju motora i motornih vozila.

Predmeti na studijskom programu Mehatronika iz oblasti automatskog upravljanja:

  • Primena digitalnih signal procesora
  • Digitalni sistemi upravljanja
  • Merni informacioni sistemi
  • Robotika
  • Upravljanje dinamičkim sistemima

Trendovi razvoja upravljačkih sistema idu ka sve većoj hardverskoj decentralizaciji uz istovremenu funkcionalnu povezanost u industrijske mreže. U industrijskim sistemima prisutna je sveopšta automatizacija, koja se tokom vremena prenela i u oblast male privrede, odnosno na mala i srednja preduzeća. Razvoj teorije upravljanja se oslanja na dostignuća gotovo svih tehničkih disciplina.Na ovim predmetima studenti se upoznaju sa različitim sistemima upravljanja u modernoj industriji, stičući znanja o savremenim metodama merenja i akvizicije signala bez kojih i ne bi postojala automatika i automatsko upravljanje. Poseban akcenat se stavlja na primenu PLC (eng. Programmable Logic Controller) uređaja za kontrolu industrijskih procesa i projektovanje SCADA (eng. Supervisory Control And Data Acquisition) sistema za monitoring i akviziciju signala.

Predmeti na studijskom programu Mehatronika iz oblasti vozila:

  • Direktno ubrizgavanje benzina
  • Konstrukcija i dinamika vozila
  • Hibridna i elektro vozila
  • Automatski menjači
  • Dijagnostika sistema ubrizgavanja dizel motora

Predmeti iz domena vozila na studijskom programu Mehatronika, usmereni su na perspektivne oblasti razvoja automobilske industrije. Eksploatacija deficitarnih fosilnih goriva dovodi u pitanje održivost transporta koji se u najvećoj meri zasniva na motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Zato je neophodno poznavati savremene tehnologije motora SUS koje uz minimalnu potrošnju goriva i ispunjenje emisionih standarda obezbedjuju maksimalne performase vozila. Kao predstavnici tih sistema su direktno ubrizgavanje benzina i savremeni Common Rail i Unit Injector sistemi kod dizel motora kako za putnička tako i za komercijalna vozila.

Elektronski upravljani sistemi na vozilu obradjuju se kroz predmete Konstrukcija i dinamika vozila i Automatski menjači. A pošto tržištu već nedostaju stručnjaci iz oblasti alternativnih pogona i u budućnosti se očekuje još veća tražnja za tim kadrovima, Hibridna i elektro vozila predstavljaju jedan od osnovnih predmeta ovog studijskog programa.

Celokupan nastavni proces podržan je laboratorijskim vežbama sa najsavremenijom opremom (hardverskom i softverskom) i vozilima na kojima se vrše ispitivanja.

Svi predmeti su izborni, što studentima daje mogućnost da se usmere na oblasi koje ih najviše zanimaju.
Budući inženjer specijalista strukovnih studija ovog studijskog programa nadograđuje svoja već postojeća i stiče nova znanja i veštine u korišćenju i primeni postojećih tehnologija za planiranje, projektovanje, izvođenje, eksploataciju i održavanje u oblasti auto dijagnostike, proizvodnje automobila i pojedinih auto delova kao i u oblasti procesnog upravljanja i automatizacije postrojenja i sistema.
Specijalističke strukovne studije Mehatronike traju godinu dana (60 ESPB bodova) i moguće ih je upisati nakon završenih osnovnih strukovnih studija, odnosno stečenih 180 ESPB bodova.


Više informacija: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Vojvode Stepe 283, 11000 Beograd/Voždovac, Srbija, tel:  011/2471-099, web: www.viser.edu.rs/asuv