U današnjem fleksibilnom proizvodnom okruženju roboti sve češće rade uz bok ljudima. Mitsubishi Electric je razvio novo opcionalno sigurnosno rešenje “MELFA SafePlus” za MELFA F seriju robota, čime je saradnja robota i čoveka dovedena na sasvim novi nivo. Novi tehnološki koncept ograničava brzinu, doseg pokreta, te moment robota kada se aktiviraju sigurnosni senzori. To omogućuje operaterima i radnicima rad u neposrednoj blizini robota u pokretu.

mitsubishi021595

Ključne funkcionalnosti MELFA Safe Plus rešenja su:

  • Umanjena brzina rada – maksimalna brzina se ograniči na manje od 250mm/s, što dopušta robotu neometan rad pri maloj brzini kada je operater u blizini. Robot sam prilagođava rad prema udaljenosti operatera ili radnika s obzirom da je moguće postaviti dve zone rada s različitom brzinom rada.
  • Ograničenje dosega robota ograničava robotu pristup u deo ćelije u kojem se nalazi operater. Sistem prikuplja podatke o poziciji četiri tačke na robotskoj ruci te, kada je uključena sigurnosna funkcija, sprečava da ruka prekorači unapred zadatu ravan.
  • Ograničenje momenta prati podatke o brzini i kretanju robota kako bi održao procenjeni moment u zglobovima robotske ruke ispod predodređene vrednosti. Stvarni se moment u zglobovima robotske ruke kontinuirano prati te se robot zaustavlja ukoliko moment prelazi zadatu vrednost. Time se omogućuje sigurno zaustavljanje u slučaju sudara s operaterom ili drugim uređajima.

Osim navedenog, svi su roboti serije F opremljeni s funkcijom »Safe Torque Off« i »Safe Stop« funkcijom koja osigurava isključenje motora i robota u slučaju greške. Ova funkcija gotovo u potpunosti omogućuje sprečavanje sudara s perifernim uređajima i komponentama. Sve se nove sigurnosne funkcije jednostavno aktiviraju preko dvojnog ožičenja te se lako i sigurno mogu integrisati u sigurnosni sastav, koji je upravljan pomoću PLC-a.


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 69 1722 724, http://www.inea.rs