1. Otkrijte manipulacije na električnim brojilima poređenjem merenja električne energije
Otkrite manipulaciju električnih brojila poređenjem merenja brojila i ukupne potrošnje energije.

2. Otkrijte direktnu krađu merenjem struje
Otkrijte krađu merenjem struje curenja.

3. Sprečite prevare beleženjem mernih podataka bežično
Prevarantske manipulacije podataka se mogu sprečiti upotrebom namenjene aplikacije za automatsko preuzimanje mernih vrednosti na smartfon ili tablet. Pored toga, izveštaji se mogu automatski kreirati od mernih podataka na terenu.

Karakteristike CM3286

  1. Merenje snaga u opsegu od 5W pri niskim strujama od 60mA do 360kW.
  2. Dodatno struji, naponu i snazi meri i prostu integralnu potrošnju energije i faznu sekvencu.
  3. Otpornost na vodu i prašinu IP54. Čeljusti: IP50
  4. Merna linija: Meri snagu u monofaznih do simetričnih trofaznih kola (sa procenjenim vrednostima) (1-faza/ 2-žice, 1- faza / 3- žice, simetrično 3-faze/ 3- žice, i simetrično 3- faze/ 4- žice). *Ovaj instrument generiše procenjene vrednosti snage kad meri 3-fazna kola.
  5. Auto hold: Ova merna klešta daju zvučni signal kad se merna vrednost stabiliše i onda automatski zadržavaju prikazanu vrednost. Ovo je korisno kad koristite ovaj instrument na mestima gde je teško videti displej.
  6. Prosto merenje nesimetrije: CM3286 može meriti snagu nesimetrije u 3-faze/ 3-žice kolu merenjem monofazne snage dvaput i onda automatskim sabiranjem rezultata.


Više informacija: Melco Buda d.o.o., Jurija Gagarina 257/II sprat/2, Novi Beograd , Srbija, tel: 011/6277410,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.comwww.melcobuda.co.rs