Novi snimač protoka toplote, koji je u dostupan na našem tržištu od novembra 2015, je idealan za proveru performansi izolacije i analizu uzoroka temperaturne promene.

logerLR8432

Dizajniran da bude malih dimenzija i težine, za ovaj snimač protoka toplote može se sa pravom reći da je u pitanju mobilni uređaj.

Uz praćenje parametara vezanih za protok toplote, ovaj uređaj takođe meri i snima podatke napona i impulsa. Na taj način on vam može vizualizovati skrivene uzroke temperaturne promene i da tačno odredite čak i one razloge koji su bili teški za identifikovanje uređajima sa kojima smo do sada radili.

lr8432-4

Primene
* Auto industrija (određivanje rasprostiranja toplote unutar vozila koja potiča od motora, sprečavanje oštećenja delova vozila usled pregrevanja, identifikovanje izvora toplote, itd.)
* Građevinska industrija (određivanje izolacionih performansi građevinskih materijala, određivanje performansi grejnih tela – radijatora, itd.)

Karakteristike
1. Najmanje i najlakše kućište u klasi
LR8432 ima najmanje i najlakše kućište u svojoj klasi i može se smestiti na dlan ruke.

lr8432-2

2. Uzorkovanje svih 10 kanala za do 10 ms
LR8432 uzorkuje za 10 ms (1/100 s), što su performanse koje zadovoljavaju potrebe i najbržih operacija pri razvoju automobila, kao što je slučaj u kod razvoja elektro i hibridnih vozila.

lr8432-3

3. Mogućnost merenja malih toplotnih promena sa velikom osetljivošću
LR8432 omogućava novi nivo osetljivosti sa napon/toplota opseg do 10 mV/s. Ova sposobnost daje tačne, pouzdane rezultate merenja, čak i kada je promena temperature objekta veoma mala.

4. Laka konfiguracija senzora protoka toplote
Senzori koji mere protok toplote imaju različite osetljivosti, pa je nekada bilo potrebno ponovo računati i postavljati odnose konverzije za svaki 1 V u zavisnosti od konstante osetljivosti. LR8432 proces konfigurisanja je poboljšna, tako da je potrebno samo uneti konstantu osetljivosti senzora.

Osnovne Specifikacije
(Garantovana preciznost za 1 godinu, Post-kalobraciona preciznost garantovana za 1 godinu)

Broj kanala: 10 analognih kanala + 4 impulsna kanala
Maks. brzina uzorkovanja: 10 ms za sve kanale
Izvor napajanja:  AC adapter (standardni dodatak), baterijsko pakovanje (opcija), ili spoljni izvor napajanja
Dimenzije i težina: 176 (W) × 101 (H) × 41 (D) mm, 550 g
Medij spoljne memorije: CF kartica, USB flash drive
Merljivi parametri: Napon, protok toplote, termopar, impuls, RPM
Merni opseg napona: ±10 mV do ±60 V (maks. rezolucije: 500 nV)
Numerički proračuni: Do 4 simultana proračuna: Srednja vrednost, vršna vrednost, maksimum vrednost, minimum vrednost, vreme maksimum vrednosti, vreme minimum vrednosti, integracija
Talasni oblik proračuni: Vršenje osnovniih operacija između kanala (+, -, ×, i ÷) i prikaz rezultata kao podaci kanala proračuna (W1 do W10) (validno samo tokom merenja). Proračun podataka za zadati kanal poput jednostavnog usrednjavanja, pokretnog proseka, integracija ili koeficijent toplotnog transfera i prikaz kao podaci kanala proračuna (W1 do W10) (validno samo tokom merenja).


Više informacija: Melco Buda d.o.o., Hadzi Nikole Zivkovica br 2/15 ,Beograd , Srbija, tel: 011/2181609,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.comwww.melcobuda.co.rs