Magazin Mehatronika će u 2019. godni izaći šest puta kao redovni broj i jednom u vidu specijalnog Sajamskog broja. Termini su:

 • januar 2019 – Redovni broj 33/2019
 • mart 2019 – Redovni broj 34/2019
 • maj 2019 – Redovni broj 35/2019
 • jun 2019  – Specijalni broj ST/2019**
 • avgust 2019 – Redovni broj 36/2019
 • oktobar 2019  – Redovni broj 37/2019
 • decembar 2019  – Redovni broj 38/2019

 

Cene oglasnog prostora za redovne oglašivače (sa ugovorom o godišnjem oglašavanju) po broju su:

 • 1 strana : 150 € + pdv
 • 3 strane : 250 € + pdv

*cena u € se obračunava po kursu NBS na dan objavljivanja reklame

**ugovor o godišnjem oglašavanju može i ne mora uključivati specijalni broj ST/2019 koji je namenjen samo onim oglašivačima koji učestvuju kao izlagači na 63. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu 2019. godine

 

Cena oglasnog prostora u pojedinačnom redovnom broju su:

 • 1 strana : 300 € + pdv
 • 3 strane : 500 € + pdv

*cena u € se obračunava po kursu NBS na dan objavljivanja reklame

 

Cena oglasnog prostora u specijalnom broju posvećenom 63. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća u maju 2019. godine su:

 • 1 strana : 150 € + pdv
 • 2 strane : 200 € + pdv

*cena u € se obračunava po kursu NBS na dan objavljivanja reklame

 

SPECIJALNO
U cilju promovisanja mladih inžinjera, stručnim školama i fakultetima nudimo izuzetno povoljne uslove za objavljivanje radova.

Upitnik za naručivanje oglasa

Trajanje