Rid releji nikada nisu bili poznati kao releji za velike snage, u stvari, velike struje im mogu ozbiljno skratiti radni vek i pouzdanost upravo zbog korišćenja rid prekidača u njima. Sa druge strane, rid prekidači zbog svoje dimenzije omogućavaju efikasnu distribucija prostora unutar releja, a samim tim i uštedu prostora na vašoj PCB ploči.

Jedan od prvih utisaka nakon otvaranja uzoraka koje smo dobili od kompanije Pickering je taj da su nam oni stigli u ekstremno urednom i dopadljivom pakovanju. Svaki par releja je došao u sopstvenoj plastičnoj kutiji sa providnim poklopcem, zajedno sa zaštitnim sunđerom i onim divnim “click” patentom prilikom otvaranja i zatvaranja. Ništa što bi uticalo na sam test, ali divan detalj u svakom slučaju. Pickering je uz uzorke poslao pristojan set literature, uključujući i katalog proizvoda na 80 strana, uz veoma preglednu kartu za selekciju releja i malu knjižicu sa pregledom teorije.

Nova 120 serija iz kompanije Pickering ima izuzetno mali futprint, za 20 W prekidačke snage sa 3, 5 ili 12 V na kalemima, čini ih najmanjim relejima tih performansi na tržištu.

Sa 4×4 mm osnovom, oni su gotovo četiri puta manji od njihove već i do sada dimenziono male 110 serije.

Serija 110 je i do sada bila poznata kao ekstremno kompaktno relejno rešenje sa izuzetnim performansama. Posebno nam se dopada to što je raspored pinova prilagođen bredbordu i to što se njime može direktno upravljati TTL logikom. Ovo znači da se on može direktno inkorporirati u mnoge postojeće prototipe bez mnogo prilagođavanja. Serije 110 i 120 imaju veoma slične specifikacije u njihovim datašitovima, pa smo ih mi uzeli upravo za poređenje kako bi otkrili neke skrivene razlike između njih.

Na našem test stolu, sastavili smo jednostavno kolo za testiranje i usredsredili se na bounse vreme i radni napon. Impresionirani opštim performansama koje se u oba slučaju apsolutno poklapaju sa specificiranim. Ipak serija 120 ima mnogo primetnije bounse vreme nakon uspostavljanja kontakta. Kod 110 serije bouns je tako suptilan da se može lako prenebregnuti. Serija 120 releja je pokazala gotovo knjiški primer bounsovanja releja, sa nemaskiranim naponskim padovima koji traju nekoliko stotina mikrosekundi.

Druga zanimljivost na našem testu, u našoj strujnoj mreži, je da je bouns izraženiji na određenim frekvencijama. Na našem testu to je bilo oko 314Hz i u opsegu od 610-670Hz, dok je na drugim frekvencijama bouns gotovo sasvim neprimetan. Ovo ponašanje je mnogo manje vidljivo kod serije 110. Kao i mnogi rid releji i ovi su gotovo nečujni prilikom rada, sa tihim zujanjem visoke frekvencije koja počinje da se primećuje pri frekvencijama većim od 50Hz, sve vreme se blago pojačavajući kako frekvencija raste.

Pickering 120 serija je osetljiva na eksterni uticaj magnetnog polja, na početku se to ogleda u usporavanju rada releja, a sa porastom intenziteta polja relej potpuno zaustavlja rad ostajući otvoren. Sa druge strane, releji nemaju nikakvih problema ukoliko se montiraju blisko jedan pored drugog, čak i u velikoj grupi, radeći tako bez ikakvog uticaja na performanse. Serija 110 je manje podložna uticaju magnetnog polja, ali i njih snažan magnet na udaljenosti manjoj od 5 cm potpuno zaustavlja.

Nama su se ovi releji dopali, posebno jer nude velike brzine i zauzimaju minimalan prostor svojim ekstremno malim futprintom, te ih treba koristiti tamo gde je preciznost bitna, a struje i naponi nisu relativno previše veliki.

Više informacija: www.pickeringrelay.com