Cinkarna Celje spada među najveće slovenačke hemijsko-prerađivačke kompanije sa 1000 zaposlenih. Kompanija više od osamdeset procenata celokupne prodaje realizuje na zahtevnim globalnim tržištima.

image2

Ključni izazovi
Proizvodnja pigmentnog i ultrafinog titanijum-oksida, koji spada u najviše korišćene neorganske materijale na svetu, predstavlja jednu od ključnih aktivnosti Cinkarne Celje. Godišnje količine dostižu 60.000 tona i zato je briga o kvalitetu proizvoda i svrsishodnosti proizvodnog procesa u zaštiti životne sredine izuzetno važna.

Cinkarna Celje je uvođenjem automatizacije hemijskih postupaka i nabavkom softvera za kvalitet, dokumentaciju i podršku standarda ISO 9001 dobila ogromnu količinu podataka koji su ostali fragmentirani i ograničeno korisni.

Zbog toga je kompanija želela da uvede sveobuhvatan informacioni sistem za podršku proizvodnji, koji obuhvata:

 • integraciju svih izvora podataka u sveobuhvatan informacioni sistem,
 • podršku upravljanju proizvodnjom, problematici zaštite životne sredine i energetskom menadžmentu,
 • poboljšanje kvaliteta, ekonomičnosti (sirovine, energenti), pogonske bezbednosti, upravljanja brigom o životnoj sredini i poznavanju zakonitosti hemijskih procesa.

Metronikova rešenja
Za izvođenje informacionog sistema za potrebe proizvodnje TiO2 Cinkarna Celje izabrala je Metronik, koji je zajedno sa stručnjacima kompanije pripremio sveobuhvatno rešenje i realizovao ga za tri godine. Nov proizvodni informacioni sistem, koji je u Cinkarni Celje nazvan SPEKTER (Sistem Proizvodnje, Energetike, Kvaliteta, Tehnologije, Ekonomike i Razvoja), završen je 2014. godine.

Cinkarna_EO

Proizvodni informacioni sistem SPEKTER napravljen je sa modernim Metronikovim oruđem Mx, koji upotrebom internet tehnologija omogućava jednostavan rad preko internet pretraživača, a koristi i tehnologiju Proficy Historian, RTIP i MePIS Energy.

Osnovne funkcionalnosti sistema su:

– Proizvodnja i kvalitet:

 • pokazatelji uspešnosti za pojedine oblasti,
 • (uprošćene) sinoptičke slike hemijskih procesa,
 • XR kontrolne karte (statistička kontrola kvaliteta),
 • uporedni grafikoni vremenskim razmakom,
 • automatska upozorenja,
 • evidencija vanrednih događaja,
 • smenski izveštaji i uputstva rukovodilaca procesa,
 • izveštaji o proizvodnji i kvalitetu,
 • plan i praćenje proizvodnje, nedovršena proizvodnja.

image3

– Energetski menadžment:

 • sređivanje podataka (stanje potrošnje, brojila, dnevnik zamene),
 • pregled potrošnje struje,
 • specifične sinoptičke slike za energente,
 • M&T i CUSUM dijagrami,
 • jednostavno i vremensko poređenje potrošnje energije,
 • mikroplaniranje.

– Životna sredina:

 • prikupljanje podataka iz merača i obrada proseka životne sredine,
 • automatsko upozorenje,
 • grafičko praćenje,
 • izveštavanje za ARSO.

image1

Rezultati
Proizvodnim informacionim sistemom SPEKTER Cinkarna Celje je dobila:

 • centralni proizvodni informacioni sistem za upravljanje procesima u kompleksnoj proizvodnji,
 • veb proizvodni portal, gde su uključeni i razmatrani različiti procesni sistemi,
 • konfigurabilnost pri ključnim funkcionalnostima, što obezbeđuje dugoročnu korisnost  sistema,
 • efikasan uvid u stanje proizvodnje, kvaliteta i merenja životne sredine i mogućnost bržeg preduzimanja mera,
 • praćenje pada proizvodnje, stanja uređaja i mogućnost analiziranja uzroka pada,
 • efikasnija saradnja sa održavanjem….,
 • podrška standarda kvaliteta (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001).

Proizvodni informacioni sistem je zasnovan na univerzalnim vidžetima koje Metronik koristi kod svih srodnih rešenja za različite klijente.

Autori: Vanja Tomažič


Više informacija: Metronik Inženjering d.o.o., Banatska 68, 11080 Zemun, Tel: +381 11 3166 721, www.metronik.rs