Pneumatika je tehnologija kojom se lako upravlja, a od sada je još jednostavnija, sveobuhvatnija i fleksibilnija – sa novim Festo Motion Terminalom VTEM. Motion aplikacije pomeraju pneumatiku u Industriju 4.0. Ove aplikacije upravljaju jednim komadom hardvera koji onda može zameniti 50 individualnih komponenti.

Digitalna jednostavnost: maksimalna fleksibilnost u kombinaciji sa visokim nivoom standardizacije
Prvi put, funkcije ventila mogu da se kontrolišu i menjaju softverski – bez potrebe za promenom hardvera. To je potpuno nova, inteligentna tehnologija, koja kombinuje pneumatiku, elektroniku i softversko upravljanje, i kojom se može realizovati od osnovnih funkcija razvodnika, pa sve do zadataka sa složenijim profilom kretanja koji su do sada mogli da se izvedu samo uz pomoć servo-pneumatike ili elektroautomatike. Dijagnostička funkcija za praćenje stanja i smanjenje potrošnje energije može se takođe lako implementirati. Sve u svemu, visok nivo funkcijske integracije Festo Motion Terminala značajno smanjuje troškove procesa i njegovu kompleksnost u poređenju sa konvencionalnim rešenjima.

Spreman za Industriju 4.0
Festo Motion Terminal prilagođava pneumatiku Industriji 4.0 zahvaljujući integrisanim senzorima koji čine procese transparentnim, mogućnosti samooptimizacije ili samoadaptacije na spoljne uticaje, digitalnoj mapi u formi proizvodnog kluča ili OPC UA koji je opcioni interfejs ka Industriji 4.0.

Izvanredna energetska efikasnost
Festo Motion Terminal koristi integrisani koncept kako bi obezbedio energetsku efikasnost u radu. Kao dodatak aplikaciji za uštedu energije, razvijeni su niskoenergetski piezo ventili za kontrolu glavnih položaja ventila. Ovo smanjuje potrošnju energije za kontrolu do 90%, a sve to uz radni vek od 300 miliona prekidačkih ciklusa.

CPX modul
Sa CPX imate mogućnost da koristite mnoge upravljačke sisteme i specifikacije zadate od krajnjih korisnika, kao i sve uobičajene digitalne i analogne I/O module.

Ethernet WebConfig interfejs
Kada se dođe do parametrizacije efikasnosti, izbor je na vama: možete koristiti intuitivni WebConfig korisnički interfejs iz veb brauzera ili jednostavan pristup (PLC) upravljačkom sistemu mašine kao i obično – bez potrebe za dodatnim konfiguracionim softverom.

Ulazni modul
Do 16 analognih ili digitalnih ulaza za aplikacije direktnog upravljanja kao što je Soft Stop.

Ventil
Ventil kojim upravlja aplikacija sadrži četiri 2/2 ventila sa dijafragmom, kojima se upravlja uz pomoć 4 piezo pilot ventila. Integrisani senzor pritiska i položaja obezbeđuje optimalnu kontrolu i praćenje stanja. Uzajamno dejstvo komponenti i dizajna električnog kola na mostu, koje omogućava nezavisno postizanje pritiska i rasterećenja, je ono što čini ove ventile fleksibilnim.

Šema ventila

Kontroler sa „motion“ aplikacijom
Jezgro Motion Terminala nudi decentralizovanu inteligenciju i brzu kontrolu. Sa ovog mesta su „motion“ aplikacije dodeljene individulanim ventilima.

„Motion“ aplikacije

  • Osnovne funkcije upravljanja pneumatskim aktuatorima
  • Proporcionalni upravljački razvodnici
  • Soft Stop
  • Proporcionalna regulacija pritiska
  • Proporcionalna regulacija pritiska po zadatom modelu
  • Ekonomičan pogon
  • Podesiv nivo pritiska
  • Dijagnostika curenja
  • Kontrola dovoda i odvoda vazduha
  • Unapred definisano vreme pomeranja

Više informacija: Festo Beograd, Omladinskih brigada 90v, 11070 Beograd, Tel: +381 11 7853 900 , e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs