Mosaic – Modularni sigurnosni kontroler

Od svog lansiranja 2010. godine, Mosaic – ReeR-ov modularni integrisani sigurnosni kontroler postao je veoma popularan kod korisnika i referenca za mnoge proizvođače mašina.

Svestranost i jednostavan softver za konfiguraciju glavne su karakteristike ovog kontrolera, a pored brzog podešavanja i potpune integracije svih sigurnosnih funkcija, Mosaic takođe omogućava jednostavnu ugradnju instalacija.

Mosaic kontroler može upravljati sigurnosnim senzorima i signalima kao što su svetlosne zavese, fotoćelije, laserski skeneri, stop-tasteri, elektromehanički senzori, senzori sigurnosnih vrata, magnetni senzori, RFID senzori, sigurnosne prostirke i zaštitne ivice, dvoručne komande, senzori rukohvata, enkoderi, senzori za bezbednosnu kontrolu brzine i analogni senzori (ćelije za punjenje, senzori pritiska, senzori temperature, senzori za merenje protoka i nivoa itd.).

Prednosti:

 • Smanjivanje broja uređaja i ožičenja i, prema tome, ukupne veličine projekta;
 • Olakšanje organizacije kontrolne arhitekture;
 • Onemogućavanje neovlašćene konfiguracije sistema;
 • Jednostavna konfiguracija putem grafičkog interfejsa;
 • Bez napornog ožičenja kao kod tradicionalnih rešenja;
 • Manji broj elektromehaničkih komponenata takođe

Sigurnosni releji

Kompanija ReeR u svojoj ponudi ima više različitih sigurnosnih releja i u zavisnosti od tipa upotrebe dele se na:

 • AD SR0 – AD SR0A – Relej za svetlosne zavese sa povratnim signalom;
 • AD SR1 – Relej za svetlosne zavese;
 • AD SRE3 – AD SRE3C – Relej za sve stop funkcije;
 • AD SRE4 – AD SRE4C – Relej za sve stop funkcije;
 • AD SRT – Relej dvoručne komande;
 • AD SRM – Relej sa integrisanom muting funkcijom za svetlosne zavese;
 • AU SXM – Upravljačka jedinica za sigurnosne fotoćelije;
 • SV MR0 – SV MR0 U – Relej za nadzor sigurnosne brzine.

Fotoćelije za muting funkciju

M5 fotoćelija sa 5 snopova idealna je za ugradnju kao Muting sensor i u stanju je da razlikuje čoveka u odnosu na veće predmete. Ovo rešenje namenjeno je za brojanje komada i otkrivanje prisustva/odsustva predmeta u kontrolisanom polju.

MTRX je retro-refleksna fotoćelija sa jednim snopom koja se sastoji od “Active TX/RX” i retro-reflektora. Koristi se kao Muting senzor u paletizatorima i postrojenjima koji barataju sa paletama i teretima pravilnih oblika. Prednost se ogleda u pojednostavljenom ožičenju.

Sa kompaktnim metalnim kućištem i zaštitnim prednjim staklom od polikarbonata ReeR-ove fotoćelije nude visok stepen izdržljivosti i u najzahtevnijim okruženjima. Nastavci za muting se veoma brzo i lako montiraju i povezani su direktno na svetlosnu zavesu preko M12 konektora. Ovi nastavci mogu se podešavati na tačnu visinu i tačan ugao detektovanja preciznim pozicioniranjem u kanalicama koje se nalaze na bočnim stranama svetlosnih zavesa.


Više informacija: ENEL d.o.o., Ul. Kneza Vasilja Pavlovića 10, 14000 Valjevo, Tel: 014/293-620,293-621, 293-625, 293-626, 291-160, 291-161, FAX: 014/244-641, web adresa: http://www.enelva.rs