Kompanija EATON, jedna od vodećih svetskih kompanija u oblasti elektroenergetike, nakon uspešnih godina u kojima smo njihovi licencirani partneri za proizvodnju tipski testiranih niskonaponskih postrojenja xENERGY, je dodatno prepoznala naš kvalitet i od ove godine smo zvanični distributeri njihove srednjenaponske opreme i transformatora.

U ponudi srednjenaponskih postrojenja, EATON ima više tipova. U zavisnosti od konkretnih zahteva klijenta i područja primene možemo ponuditi seriju koja svojim tehničkim karakteristikama najbolje odgovara. U svakom slučaju odlike svih serija su visoka pouzdanost i funkcionalnost.

HMH serija
Glavna odlika HMH serije jeste modularnost tj. mogućnost jednostavnog dodavanja novih ćelija.

U ovim ćelijama ugrađuje se SF6 gasom izolovan rastavljač.

XIRIA serija
Kompaktna izvedba postrojenja u vakuumskoj tehnologiji.

UMC serija
Izvlačivo, robusno postrojenje sa SF6 ili vakuumskim prekidačem; sastavljeno od četiri međusobno izolovane sekcije.

URING serija
Kompaktna izvedba postrojenja kompletno izolovanog SF6 gasom.

TRANSFORMATORI
Kada su u pitanju distributivni energetski transformatori, naša ponuda obuhvata uljne i suve transformatore naponskih nivoa 10 kV, 20 kV i 35kV, snage do 3150 kVA. Primarni i sekundarni namotaji mogu biti izrađeni od bakra ili aluminijuma.

Pored standardnih izvedbi transformatora sa normalnim i sniženim gubicima snage, u ponudi imamo i transformatore sa dodatno sniženim gubicima, serije EcoD2.


ELEKTROMONT-ILT d.o.o. Beograd – Surčin, Balkanska 108, 11276 Jakovo, Srbija, www.elektromont.rs