Tag: Electronic Design

Novi Embedded PC

Karakterizacija Electronic Design objavljuje A7, prvi, domaći, svetski najmanji, kompletan, Industrijski PC (IPC) dizajniran za montažu na DIN šinu. Malo veći od automa-tskog osigurača, A7 je kompaktan, kompjuter,…

Logeri temperature i relativne vlažnosti

VTL je “Logger – Data Recorder” koji snima u memoriju izmerene vrednosti temperature i relativne vlažnosti. On je mali baterijski, portabilni uređaj koji samostalno beleži i pamti podatke…

Merenje vlažnosti i temperature

Postoji veliki broj situacija koje zahtevaju distribuirano merenje vlažnosti i temperature i dokumentovan zapis izmerenih vrednosti u vremenu. Najčešće potrebe za ovim tipom merenja su u proizvodnji hrane,…

Izolovani kondicioneri i transmiteri

Dvožični izolovani transmiteri Serije CB imaju jedan analogni ulazni kanal koji signal filtrira, pojačava, izoluje i konvertuje u strujni od 4 do 20 mA, pogodan za prenos na…