Oznaka: Pine Microsystems

Pine64 ROCKPro64

Pre oko mesec dana, u našim rukama se našao još jedan prominentan single-board kompjuter (SBC): ROCKPro64. Pred vama je sada naše mišljenja o ovom komadu hardvera, kao i o nekoliko dodatak za njega.