Nastupanjem informacionog doba, UPS aplikacije postaju sve važnije na mnogim mestima, od poslovnih zgrada do bolnica, fabrika i pogona i istraživačkih instituta. U skladu sa tim, održavanje baterija je oblast koja postaje sve bitnija.

baterijski testeri

Sa razvojem tehnologija izrade baterija, oblast primene portabilnih uređaja rapidno raste: nisu u pitanju samo mobilni aparati, već i video kamere, prenosni računari, bezbednosni uređaji,…. Performanse tih uređaja zavise od dužine radnog veka i performansi samih baterija. Kako radni vek baterija zavisi od učestanosti punjenja i načina korišćenja, alati za održavanje baterija su neophodni u svakom ozbiljnijem poslovnom okruženju. Jednom kada se broj ciklusa punjenja-pražnjenja približi broju koji je garantovao proizvođač, kapacitet baterija rapidno počinje da opada, toliko da rad upravo napunjene baterije može biti ekstremno kratak. Posledice mogu usled toga biti nekada i tragične. Ovi uređaji, sofisticiranom tehnologijom koja je u njih ugrađena, omogućavaju korisnicima da jednostavnim testom odrede koja je baterija oštećena i koju je potrebno zameniti.

MERAČ IMPEDANSE BATERIJE BT45604560
• Za testiranje litijum-jon baterija
• Niskofrekventni AC-IR metod bez punjenja i pražnjenja
• R, X, Z, θ merenje
• Test izvor od 0.1 Hz
• Maks. merni napon: 5V DC
• Merni opseg od makar 3 mΩ
• DCV merenje sa 10 μV rezolucijom
Više na: http://www.hioki.com/products/lcr_resistance_signal/lcr_resistance_meters/1512

BATERIJSKI TESTER 3561 Serija

3561
• Testiranje proizvodnih linija malih sekundarnih baterija
• AC 1kHz test izvor
• 3ms merno vreme
• 0.01mΩ rezolucija
Više na: http://www.hioki.com/products/lcr_resistance_signal/lcr_resistance_meters/546

BATERIJSKI TESTER BT3562 Serija

3562
• Testiranje proizvodnih linija visokonaponskih baterijskih pakovanja do 60V
• AC 1kHz test izvor
• 10ms merno vreme
• 0.1μΩ i 10μV rezolucija
Više na: http://www.hioki.com/products/lcr_resistance_signal/lcr_resistance_meters/620

BATERIJSKI TESTER BT3563 Serija

3563
• Testiranje proizvodnih linija visokonaponskih baterijskih pakovanja do 300V
• AC 1kHz test izvor
• 10ms merno vreme
• 0.1μΩ i 10μV rezolucija
Više na: http://www.hioki.com/products/lcr_resistance_signal/lcr_resistance_meters/621

BATERIJSKI TESTER 3554


• Za redovno održavanje UPS i olovnih baterija do 60V
• AC 1kHz test izvor
• 1μΩ rezolucija
Više na: http://www.hioki.com/products/lcr_resistance_signal/lcr_resistance_meters/544

BATERIJSKI TESTER 3555


• Za redovno održavanje kompaktnih akumulatorskih baterija do 30V
• AC 1kHz test izvor
• 100μΩ rezolucija
Više na: http://www.hioki.com/products/lcr_resistance_signal/lcr_resistance_meters/545


Više informacija: Melco Buda d.o.o., Hadzi Nikole Zivkovica br 2/15 ,Beograd , Srbija, tel: 011/2181609,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.comwww.melcobuda.co.rs