Jedan od najvećih proizvođača porcelana u Rumuniji, sa preko 40 godina radnog iskustva, sada planira da još investira u automatizaciju fabrike. Nakon uspešne implementacije FANUC robota u postojeći proizvodni sistem, kompanija je odlučila da se više oslanja na mašine.


Izuzetan kvalitet površine proizvoda postignut je automatizacijom

Robna marka “Apulum” poznata je mnogima širom Evrope, koji je povezuju sa porcelanom visokog kvaliteta za proizvode namenjene Hotelima-restoranima-kafeterijama kao što su: posuđe, vaze, setovi za čaj i kafu, umetnički porcelan i još mnogo toga. Izložen sve većoj potražnji porcelana vrhunskog kvaliteta širom sveta, “Aplulum” je odlučio da unapredi svoju proizvodnju novim tehnologijama dostupnim u oblasti automatizacije fabrika kako bi zadovoljili očekivanja svojih klijenata. FANUC roboti su odabrani da zamene fizičke radnike u fabrici i da obezbede kvalitet proizvoda u najkrucijalnijim etapama proizvodnje.


Sa leva na desno: vlasnik “Apulum”, Mr. Sanitni, integrator iz InnoRobotics, Mr. Ioanes i tehnički menadžer, Mr. Dorogan

“Najveća dobit za nas od uvođenje robota nije ubrzanje proizvodnje, već smanjen broj defektnih proizvoda. Potrebno je zadržite profit u proizvodnji, a jedan od načina je da proizvodite manje škarta. Postigli smo 95-97% proizvoda A+ kvaliteta, dok je pre taj postotak bio oko 85%. Poboljšanje od 10% dobijeno je zahvaljujući FANUC robotima” – kazao nam je Mr. Santini.


FANUC M-10 robot je sposoban da postigne 0,08 mm ponovljivost i nakon dugo rada na taj način obezbeđujući ujednačeno visok kvalitet 

Prirodno, implementacija robota nije prošla bez izazova. Inžinjeri su morali da se prilično potrude oko integracije robota u postojeći sistem, a nije bio lak zadatak ni ubediti prethodno zaposlene da prihvate robote u svom okruženju. Pa ipak, godinu dana kasnije, čak su i oni koji su bili najveći protivnici robota priznali da “Apulum” nikada ne bi mogao da postigne tako visoki standard kvaliteta, pri tom nivou proizvodnje, uz veliki broj različitih proizvoda, bez pomoći automatizovanog rešenja.


“Apulum” kombinuje ručni rad sa automatizacijom kako bi minimalizovao broj
defektnih proizvoda. Fabrika sada proizvodi 97% proizvoda A+ kvaliteta.

Povrh svega, FANUC eksperti ističu da zahtev za automatizacijom fabrike nije došao od strane proizvođača, već od strane kupaca. Ključni razlog zašto je “Apilim” morao da uvede robote u svoju proizvodnju su bili dugoročni ugovori sa velikim klijentima koji su zahtevali konstantan kvalitet proizvoda, a robotizacija je put da se to postigne.


Uvođenje robota omogućilo je kompaniji da proizvodi veliki broj različitih porcelanskih proizvoda visokog kvaliteta širom Evrope. 

Promena u proizvodnji ne znači da će “Apulum” isključiti ljudski rad iz svojih pogona u budućnosti. Zapravo, sasvim suprotno: automatizacija obezbeđuje budućnost kompanije i omogućava “Apulumu” da sagradi drugu fabriku. Kao sto je Mr. Santini rekao “Za proizvođače porcelana, tehnologija proizvodnje je kao autoput. Postoji spora traka, za male količine sa mnogo ručnog rada, srednja traka koja kombinuje ručni rad sa automatizacijom i brza traka u kojoj robotska automatizacija čini krucijalni deo proizvodnje u cilju isporuke visoko kvalitetnih proizvoda u velikim količinama. I dalje, roboti su kao prazne čaše. Potrebni su vam ljudi da bi ih napunili značenjem.”


Više informacija: Fanuc Adria d.o.o. Ipavčeva 21, Celje, Slovenija. Mob: +381 62 800 13 05; Tel: +386 8 205 64 97; Fax: +386 8 205 64 98; meil: info@fanuc.si; http://www.fanuc.eu