unilogic

UniLogic software je kompletno programsko okruženje za UniStream liniju PLC kontrolera – kompaktnog PLC+HMI kontrolera sa ulazima/izlazima.

unistream

Software omogućava korisnicima da prave Ledder programe, dizajniraju efektne HMI ekrane i web stranice, konfigurišu hardver, podešavaju i implementiraju komunikaciju i mogo više od toga (simboličko adresiranje, funkcijski blokovi, rad sa alarmima,…).

unilogic1

UniLogic okruženje i napredan način programiranja mogu smanjiti vreme razvoja aplikacija za čak 50%.


Više informacija: Tipteh d.o.o., Toplice Milana 14A, 11000 Beograd, 011 2892 250, 011 30 18 326, http://www.tipteh.rs