sema-banner

Primena u automobilskoj industriji
Hioki LR8432 loger protoka toplote može utvrditi da li automobilski delovi oslobađaju ili absorbuju toplotu. Identifikovanjem zašto temperatura raste, možete dizajnirati optimalne karakteristike izolacije i odvođenja toplote. Dosadašnji konvencionalni pristup merenju oslanjao se na termoparove čijom se upotrebom merila temperatura delova u motornom odeljku vozila.

aplikacija 1

Analizom grafika je jasno da temperatura raste ali ne i zašto, što čini teškim razvijanje termalnih kontramera.

Upotrebom Hioki LR8432 logera protoka toplote može se ostvariti novi pristupo merenju korišćenjem termoparova uz dodatne senzore protoka toplote.

aplikacija 2Analizom grafika se vidi da se grafik menja iz pozitivnog u negativan kada vozilo stane. Zaključujemo da se tokom vožnje oslobađa toplota, a tokom stajanja da imamo absorpciju toplote. Identif ikovanjem da li se toplota oslobađa ili absorbuje, možete implementirati optimalne termalne kontramere. Sada je lako preduzeti adekvatne termalne kontramere. Prilikom vožnje potrebno je smanjivanje temperature odvođenjem toplote, a prilikom stajanja temperaturu ćemo smanjiti izolacijom.

Primena u građevinarstvu

Upotrebom LR8432 logera moguće je lako izvesti procenu termalnih performansi građevinskih materijala na efikasan način.

aplikacija 3

Ukoliko je protok toplote visok, zaključujemo da materijal ima loša izolaciona svojstva. Ukoliko je protok toplote nizak, pred nama je materijal sa dobrim izolacionim svojstvima.


Više informacija: Melco Buda d.o.o., Hadzi Nikole Zivkovica br 2/15 ,Beograd , Srbija, tel: 011/2181609,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.comwww.melcobuda.co.rs