Smart Wireless vam omogućava da izgradite nove aplikacije i vrednosti u vašem postrojenju proširujući punu iskoristivost PlantWeb arhitekture na donedavno nedostupne lokacije te rešavajući takve ’’preskupi-da-bi-se-popravilo’’ probleme. Lakom integracijom uređaja preko HART protokola, samo je vaša mašta granica mogućnosti merenja preko Smart Wireless-a.

Srce Emersonovog bežičnog pristupa čini samo-organizujuća (mesh) mreža. Sigurna, neograničeno konfigurabilna, sa sigurnošću podataka većom od 99%, Emersonova samo-organizujuća mreža osigurava adaptivan, fleksibilan pristup bežičnoj tehnologiji, koja prkosi ’’metalnoj šumi’’ karakterističnoj za većinu postrojenja.

Suprotno mnogim pristupima bežične mreže u postrojenjima koji zahtevaju direktnu vidljivost između instrumenata i komunikacionog uređaja (gateway), Emersonov Smart Wireless pristup osigurava najveći integritet mreže omogućavajući svim uređajima međusobnu komunikaciju.

To znači da nema jedinstvenog mesta greške (’’single point of failure’’) – svaki uređaja ujedno služi i za povezivanje mreže.

U tradicionalnoj point-to-point ili line ofsight bežičnoj komunikaciji, aktuelna postojanost mreže i podataka može biti jedva 40% zbog dinamičkih i zahtevnih procesnih uslova. Proizvođači u procesu zahtevaju znatno veći integritet svoje mreže.

Suprotno tome, Emersonov Smart Wireless pristup u postojećim, aktivnim aplikacijama donosi pouzdanost veću od 99%, konstantno. To je omogućeno prvenstveno samo-organizujućom tehnološkom platformom.

U slučaju da privremeno neki objekat zaklanja vidno polje instrumenata i onemogućuje direktnu povezanost, mreža automatski preprogramira put signala na sledeći uređaj, omogućujući postojanost i integritet podataka.

Praćenje procesa

Koristite Smart Wireless rešenja kako biste bolje razumeli svoj proces i identifikovali oblasti gde bi mogla da se primene poboljšanja.

 • pronađite ’’hladna’’ mesta u cevovodima
 • sprečite curenja koristeći napredne alarme
 • steknite novi pogled na odvijanje svog procesa

Praćenje imovine i opreme

Smart Wireless će produžiti trajanje vaše imovine i opreme i pomoći vam da bolje razumete performanse istih. Ova merenja će pomoći da pređete na proaktivno rešavanje održavanja opreme.

 • temperature uljenja i filtera diferencijalnih pritisaka
 • proaktivno održavanje po potrebi
 • praćenje kvaliteta rada opreme
 • smanjite nepredviđene prekide rada postrojenja

Budite ispred, ostanite ispred

Konkurencija vam diše za vratom. Smart Wireless rešenja merenja čine, do sada nemoguća i nedohvatljiva merenja mogućima, te takve projekte konačno vrednim i fizički izvodljivim. Budite partner Emerson Process Managementa kako biste otkrili šta sve možete postići pomoću Smart Wireless tehnologije. Samo je vaša mašta granica.

 • doživite snagu PlantWeb arhitekture
 • smanjite nepotrebno održavanje
 • poboljšajte operativnu efikasnost
 • produžite vek trajanja svoje opreme
 • poboljšajte efikasnost postrojenja
 • poboljšajte produktivnost svojih zaposlenih

Sigurnost, postojanost i okolina

Koristite Smart Wireless rešenja kako bi poboljšali reakcije na eventualne nepredvidive situacije, zaštitili okolinu te bolje razumeli emisije štetnih gasova u svom procesu.

 • pratite isparavanja koja mogu biti štetna za okolinu
 • sigurnosni ventili
 • tačno merite emisije gasova
 • budite usklađeni sa regulativom o ispuštanju štetnih


Više informacija: IvDam Process Control, 11000 Beograd, Koste Abraševića 15, Tel: +381-11-2402575, 2402579, http://www.ivdamprocess.com/