ZATO ŠTO JE LJUDSKI ŽIVOT NAJVEĆA VREDNOST U VAŠEM PREDUZEĆU!

Sigurnosna automatizacija – sigurnosni pristup Vašoj mašini
Kao što postoji moralna obaveza da neko ne bude povređen na radnom mestu, tako postoje i zakoni koji zahtevaju da mašine budu sigurne, kao i opravdani ekonomski razlozi koji nalažu da nesreća treba da bude izbegnuta.

O sigurnosti se mora voditi računa, u svim razdobljima eksploatacije mašine: za vreme projektovanja, proizvodnje, montaže, podešavanja, rada, održavanja i eventualno – u vreme kada je potrebna zamena.

posterPilz

Direktiva o mašinama
Direktiva o mašinama 98/37/EC nalaže proizvođačima da garantuju minimalan nivo sigurnosti za mašine i opremu koja je prodata u Europskoj uniji.

29. decembra 2009. je stupila na snagu nova evropska direktiva o mašinama 2006/42/EC. Mašine moraju da budu u skladu sa bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtevima (EHSRs) i aneksom 1 odredbe, koji propisuje minimalni nivo zaštite na teritoriji EEA (European Economic Area).

Proizvođači mašina, ili njihovi ovlašćeni predstavnici unutar EU, moraju da osiguraju usaglašenost mašine, da je tehnička dokumentacija dostupna i da može da se stavi na raspolaganje izvršnim organima na zahtev, da je CE oznaka pricvršćena, a izjava o usaglašenosti potpisana, pre nego što se ona pojavi na tržištu unutar EU.

‘Pilz’ je vodeća svetska kompanija u oblasti sigurnosne automatizacije.
Kao stručnjaci u oblasti sigurnosti ljudi, mašina i okruženja, ‘Pilz’ pruža rešenja za sve grane industrije, kupcima širom sveta. Rešenja koje ‘Pilz’ nudi, obuhvataju inovativne proizvode na području senzorike, kontrole i tehnologije pogona.

all_in_one_QR_pilz_com‘Pilz’ ima tradiciju porodične firme koja traje više od 65 godina. Bliskost firme sa klijentima je evidentna u svim područjima – ‘Pilz’ uliva poverenje kroz renomirane proizvode, kroz visoku fleksibilnost i kroz pouzdane usluge. Širom sveta, ‘Pilz’ je zastupljen sa preko 30 podružnica i ogranaka, kao i sa 17 prodajnih partnera na svim kontinentima. Više od 2.000 zaposlenih, gde je svaki zaposleni ambasador za sigurnost, čine da najvrednija imovina Vaše firme bude Vaše osoblje, koje može da radi sigurno i bez povreda.

Tehnički, lično, ekološki i ekonomski – četiri dimenzije sigurnosne automatizacije gde ‘Pilz’ brend postavlja čoveka, mašinu i okruženje za “ambasadore sigurnosti”.


Više informacija: UMBRA software d.o.o., Sanska 26, 11000 Beograd, Srbija, Tel./fax: +381 11 39 86 222, http://www.umbra.rs